Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji - 3. etapa

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/05.00082

Smyslem individuálního projektu "Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji - 3. etapa" je podpora cílových skupin při zapojení do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti.


Podpořeny budou tyto sociální služby:


azylové domy, azylové domy pro rodiny s dětmi, domy na půl cesty, intervenční centra, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, podpora samostatného bydlení, sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terénní programy


Projekt navazuje na úspěšně realizované individuální projekty se stejným cílem, tj. Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji a Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji - 2. etapa.


Garantem projektu je Odbor sociálních věcí Plzeňského kraje zajišťující administraci projektu a realizaci jeho klíčových aktivit. 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 6. 2014 - 30. 10. 2015
 • Cílová skupina: osoby pečující o osobu blízkou; děti, mládež a mladí dospělí; osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody; etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí; osoby bez přístřeší; osoby se zdravotním postižením; imigranti a azylanti; oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi a osoby komerčně zneužívané; osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy

Příjemce

 • Plzeňský kraj
 • IČ: 70890366
 • Sídlo:
  • Ulice: Škroupova
  • Číslo popisné: 1760/18
  • Městská část: Plzeň
  • Město: Plzeň
  • Kraj: Plzeňský kraj
  • PSČ: 30100
 • http://www.plzensky-kraj.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti
 • Investiční priorita: 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
 • Výzva: -

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018