Zpět

Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/05.00036

Smyslem projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji je podpora cílových skupin při zapojení do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti.


Projekt je zaměřen na následující cílové skupiny: • osoby se zdravotním postižením

 • děti, mládež a mladí dospělí

 • etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí

 • emigranti a azylanti

 • osoby bez přístřeší

 • osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody

 • oběti trestné činnosti

 • oběti domácího násilí

 • oběti obchodu s lidmi

 • osoby komerčně zneužívané

 • osoby pečující o osobu blízkou


Podpořeny budou sociální služby: • azylové domy

 • domy na půl cesty

 • nízkoprahová denní centra

 • nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

 • intervenční centra

 • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

 • terénní programy, sociální rehabilitace

 • sociálně terapeutické dílny

 • podpora samostatného bydlení


Rozsah podpořených služeb vyplývá z regionálních plánů sociálních služeb, Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji, Dodatku střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji a opírá se o zpracované analýzy potřebnosti sociálních služeb na území kraje.


Garantem projektu je Odbor sociálních věcí Plzeňského kraje zajišťující administraci projektu a realizaci aktivit projektu. 


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 3. 2010 - 28. 2. 2014

Příjemce

 • Plzeňský kraj
 • IČ: 70890366
 • Sídlo:
  • Ulice: Škroupova
  • Číslo popisné: 1760/18
  • Městská část: Plzeň
  • Město: Plzeň
  • Kraj: Plzeňský kraj
  • PSČ: 30100
 • http://www.plzensky-kraj.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti
 • Investiční priorita: 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
 • Výzva: -

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018