Zpět

Podpora sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK III

Registrační číslo: CZ.1.04/3.2.00/B4.00004


Záměrem projektu je podpora integrace osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje. Cílem projektu je podpora sociálních služeb a dalších nástrojů, které směřují k integraci příslušníků sociálně vyloučených lokalit Moravskoslezského kraje.Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím následujících klíčových aktivit:1. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež2. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi3. Odborné sociální poradenství4. Terénní programy5. Mobilní terénní týmy6. Program aktivizačních činností s komunitními prvkyProstřednictvím prvních pěti služeb bude cílové skupině projektu poskytnuta individuálně cílená podpora, která přispívá k jejich vymanění ze sociálního vyloučení.Program aktivizačních činností je zaměřen na aktivní zapojení obyvatel vybraných sociálně vyloučených lokalit nacházejících se na území kraje s cílem zvýšit jejich participaci na zlepšení vzájemného soužití v dané lokalitě.Výše uvedené aktivity, které cílové skupině napomohou vymanit se ze sociálního vyloučení a budou je motivovat a zmocňovat k samostatnému řešení jejich současné životní situace, pomohou k jejich návratu na trh práce.


Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2014 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Příslušníci sociálně vyloučených lokalit Moravskoslezského kraje

Příjemce

 • Moravskoslezský kraj
 • IČ: 70890692
 • Sídlo:
  • Ulice: 28. října
  • Číslo popisné: 2771/117
  • Městská část: Moravská Ostrava
  • Město: Ostrava
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 70200
 • http://www.kr-moravskoslezsky.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018