Zpět

Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/05.00069

Hlavním cílem projektu je zajištění vybraného druhu sociálních služeb v Ústeckém kraji v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb na rok 2012-2013 a s plány rozvoje sociálních služeb na místní úrovni.


Cílem projektu je sociální začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením aodstraňování bariér v přístupu k zaměstnání.Projekt zajistí dostupné služby azylového bydlení a na území celého kraje a podpoří vznik nových nízkoprahových denních center pro osoby bez přístřeší v lokalitách,kde tyto služby chybí a jsou na základě informací z obcí potřebné. Specifickým cílem projektu je přímá podpora osob ohrožených sociálním vyloučením ze společnosti a z trhu práce zajištěním služeb umožňujících samostatné působení jedince ve společnosti prostřednictvím podpory pracovní rehabilitace jako součást komplexní samostatnosti a soběstačnosti osob zdravotně postižených podpořením služeb sociálně terapeutických dílen zvyšující možnost uplatnění osob na trhu práce.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 10. 2012 - 31. 3. 2015
 • Cílová skupina: Osoby bez přístřeší; osoby se zdravotním postižením-osoby s mentálním postižením a osoby s duševním onemocněním

Příjemce

 • Ústecký kraj
 • IČ: 70892156
 • Sídlo:
  • Ulice: Velká Hradební
  • Číslo popisné: 3118/48
  • Městská část: Ústí nad Labem
  • Město: Ústí nad Labem
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 40001
 • http://www.kr-ustecky.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti
 • Investiční priorita: 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
 • Výzva: -

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018