Zpět

Podpora sociálního dialogu a rozvoje regionálních tripartit pro posílení obchodu a cestovního ruchu

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.01/95.00002

Projekt představuje komplexní soubor opatření na podporu sociálního dialogu v oblasti obchodu a cestovního ruchu. Projekt zahrnuje návrhy opatření na několika úrovních: od úrovně představitelů organizaci SOCR ČR, OSPO a ČMOS PHCR, kteří vedou sociální dialog, přes management členů těchto organizací, kteří mohou zlepšit situaci v podnicích až do úrovně řadového zaměstnance, který využije informační servis včetně právní poradny.


 


Prvním okruhem aktivit je podpora vytváření strategií a monitoringu rozvoje regionálních tripartit (sociální partneři a zástupci krajů), a to zejména v oblasti obchodu a cestovního ruchu.


 


Druhá klíčová aktivita spočívá v následném monitoringu činnosti krajských tripartit v souvislosti s rozšířením a propagací aktivit Národní soustavy povolání. Náplní této aktivity bude seznámení představitelů sociálního dialogu a regionálních tripartit se soustavami NSP a NSK a jejich možnými přínosy pro sociální dialog.


 


Činnosti třetí aktivity budou spočívat ve vytvoření informačních materiálů - manuálu pro vedení a komunikaci v týmu (sociální dialog v podniku), který bude určen primárně pro střední management a zaměstnance a příručky sociálního dialogu pro širší veřejnost, jejímž cílem bude osvěta o sociálním dialogu s důrazem na praktické využití. Součástí informačních aktivit budou rovněž nové webové stránky.


 


Čtvrtá aktivita je zaměřena na přenos zahraničního know-how v oblasti vedení sociálního dialogu. Přenos dobré praxe ze zahraničí proběhne dvěma způsoby. Prvním je mezinárodní konference, která bude zaměřena na přenos dobré praxe prostřednictvím příkladů best practice z českých i zahraničních regionů. Druhým kanálem přenosu know-how budou studijní návštěvy v zahraničí (Slovensko, Rakousko).


 


 


Poslední okruh aktivit chce podpořit spolupráci mezi zaměstnavateli a zaměstnanci na úrovni podnikových vztahů a menších kolektivů a to prostřednictvím vzdělávání v oblasti sociálního dialogu, pracovněprávních vztahů a komunikace v týmu (realizace vzdělávacích seminářů).

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 3. 2013 - 28. 2. 2015
 • Cílová skupina: Zaměstnanci členských organizací SOCR ČR, OSPO a ČMOS PHCR.

Příjemce

 • Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky
 • IČ: 65994272
 • Sídlo:
  • Ulice: Těšnov
  • Číslo popisné: 1163/5
  • Městská část: Nové Město
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 11000
 • http://socialnidialog.socr.cz/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018