Zpět

Podpora sociálního podnikání v ČR

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/04.00011

Projektovým záměrem je otestovat podpůrnou strukturu pro budoucí a současné zaměstnavatele v segmentu sociálního podnikání (dále jen SP) v ČR a současně pomoci najít optimální pojetí podpory sociálního podnikání v prostředí ČR a vytvořit tak nezbytné předpoklady pro implementaci sociální ekonomiky jako standardního nástroje sociální politiky a politiky podpory podnikání. Projekt navazuje na zkušenosti vyhlášených výzev č. 30 OP LZZ a č. 1/8 IOP, které od roku 2009 podporují vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit zaměřených na sociální podnikání. Projekt je primárně zaměřen na ověření podpory SP formou sítě lokálních konzultantů a expertů/koučů, kteří budou poskytovat individuální poradenství k sociálnímu podnikání. Sekundárně je ambicí projektu přispět ke koncepčnímu uchopení tématu, a to např. vytvořením sady indikátorů, které přispějí k rozpoznání sociálního podniku a integračního sociálního podniku. Tento nástroj bude následně využit pro potřeby politiky podpory SP. 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 10. 2012 - 31. 10. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu jsou budoucí nebo současní zaměstnavatelé, kteří chtějí realizovat nebo realizují; podnikatelské záměry v oblasti sociálního podnikání na území ČR mimo Hl.m. Prahu, právní forma není; rozhodující.; Další CS jsou orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace

Příjemce

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • IČ: 00551023
 • Sídlo:
  • Ulice: Na Poříčním právu
  • Číslo popisné: 376/1
  • Městská část: Nové Město
  • Město: Praha
  • Kraj: Hlavní město Praha
  • PSČ: 12800

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti
 • Investiční priorita: 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
 • Výzva: -

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018