Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Podpora specifické kvalifikace zaměstnanců PILANA Metal s.r.o. ve výrobě bimetalových pilových pásů a pilových listů

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/92.00219

Hlavním cílem projektu je prohloubení a rozšíření zejména specifické kvalifikace a posílení vnitropodnikové zastupitelnosti 38 zaměstnanců PILANA Metal s.r.o. v ovládání speciálních technologií a obsluze unikátních strojů a zařízení na výrobu bimetalových pilových pásů a pilových listů. Zaměstnanci posílí svou kvalifikaci v oblastech:


-ovládání nových technologií a obsluze unikátních zařízení v ČR pro výrobu bimetalových pilových pásů na kov a dřevo;


- v oblasti výroby ručních a strojních pilových listů a listů Kmitos.


Dalším cílem je v rámci doplňkové části proejktu posílit kompetence vybraných zaměstnanců v ovládání manažerských, obchodních a IT dovedností a posílení vnitropodnikové komunikace.


Vzdělávání bude realizováno uzavřenými školeními ve vhodných prostorách v síldle společnosti v Hulíně, vzdělávání zajistí externí dodavatelé specifického a obecného vzdělávání.


Společnost PILANA Metal je v České republice jediným výrobcem bimetalových pilových pásů na kov a dřevo, ručních pilových listů (Cr listů, HSS listů, bimetalových a HSS Flex listů), strojních pilových listů a listů Kmitos. Aby společnost byla schopna zajistit vysokou kvalitu vyráběných výrobků a tím i svou konkurenceschopnost ve vztahu k mezinárodní konkurenci, je nezbytné, aby disponovala dostatečným počtem vysoce kvalifikovaných a vnitrofiremně zastupitelných zaměstnanců v oblastech výroby bimetalových pilových pásů a pilových listů, aby kontinuálně zvyšovala jejich specifickou kvalifikaci.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 6. 2013 - 30. 11. 2014
 • Cílová skupina: Cílovou skupinu projektu tvoří 38 zaměstnanců, kteří mají nedostatečnou specifickou kvalifikaci a vnitropodnikovou zastupitelnost v ovládání unikátních technologií a strojů a mají zájem o další vzdělávání. Jedná se o 2 manažery, 12 THP a 24 výrobních pracovníků.

Příjemce

 • PILANA Metal s.r.o.
 • IČ: 25328956
 • Sídlo:
  • Ulice: Nádražní
  • Číslo popisné: 804
  • Městská část: Hulín
  • Město: Hulín
  • Kraj: Zlínský kraj
  • PSČ: 76824
 • http://www.pilanametal.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Adaptabilita
 • Investiční priorita: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
 • Výzva: EDUCA III

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018