Zpět

Podpora standardizace činnosti orgánu sociálně právní ochrany dětí Magistrátu města Olomouce

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00105

Projekt je zaměřen na naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí (dle § 9a zákona č. 359/199 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí) na sociálním odboru Magistrátu města Olomouc pro správní obvod ORP Olomouc. Projekt počítá s naplněním personálního standardu pracovníků OSPOD navýšením o 11 osob, jelikož současný stav je značně podhodnocený a neodpovídá doporučením stanoveným vyhláškou.


 


Novým pracovníkům budou vytvořeny podmínky pro práci s klienty a budou vybaveni základním materiálním a technickým vybavením pro svou práci. Dále v projektu dojde k procesu nastavování systematické práce na pracovišti OSPOD (tvorba standardů pro ORP Olomouc, zaškolování nových pracovníků formou mentorování a stínování, nové rozdělení práce, větší individualizace, vyhodnocování situace dítěte a tvorba IPOD). Všichni noví zaměstnanci budou proškoleni v bloku školení BASIC a dále všichni zaměstnanci OSPOD (stávající i noví) budou proškoleni v bloku školení EXPERT tak, aby si neustále zvyšovali svou profesní kvalifikaci. Všechny kurzy budou akreditované. U všech zaměstnanců (stávajících i nových) bude také probíhat supervize nezávislým kvalifikovaným odborníkem.


 


Jednou z aktivit projektu bude tvorba webové stránky v rámci webu magistrátu informující srozumitelným způsobem o činnosti OSPOD. Součástí projektu je také aktivita nastavení a prohloubení spolupráce mezi OSPOD a dalšími orgány a institucemi zúčastněnými na péči o ohrožené děti.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2014 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: - 11 nových pracovníků OSPOD; - 30 stávajících pracovníků OSPOD; ; Statutární město Olomouc, odbor sociálních věcí má již nyní ve své náplni práce sociálně právní ochranu dětí (SPOD). Ta je vykonávána na oddělení péče o rodinu a děti v počtu 23 osob včetně vedoucí oddělení a na oddělení sociální prevence v počtu 7 osob včetně vedoucího. Pro dosažení minimálního počtu zaměstnanců naplňujícího standard práce a kvalitní výkon SPOD dle personálního standardu stanoveného v bodě 4b přílohy č. 1 vyhlášky č. 473/2012 Sb. je třeba přijmout 11 nových zaměstnanců. Tito noví zaměstnanci, členové realizačního týmu, budou hlavní cílovou skupinou. Noví pracovníci budou vykonávat činnost SPOD, budou se v rámci projektu účastnit vzdělávacího modulu BASIC a EXPERT pro zvýšení své profesní kvalifikace, budou zapojeni do supervize. Novým zaměstnancům budou vytvořeny podmínky pro práci s klienty tak, že budou provedeny nutné stavební úpravy pro přípravu prostor a vybavení kanceláří základním nábytkem a vybavení pracovníků základní a nezbytnou technikou pro výkon jejich činnosti. (KA 01, KA 02, KA 03); ; Další cílovou skupinou budou stávající pracovníci OSPOD, kteří se do aktivit budou zapojovat zejména v oblasti vzdělávání v modulu EXPERT, díky kterému si zvýší svou profesní kvalifikaci a budou zapojeni do supervize. (KA 05, KA 06); ; Všichni pracovníci (stávající i noví) se budou podílet na pořádání workshopů a účastnit kulatých stolů pro OSPOD a další subjekty zapojené do péče o děti, budou dodávat podklady pro rozšíření informovanosti o činnosti OSPOD a podílet se na tvorbě a implementaci standardů. (KA 04, KA 07, KA 08)

Příjemce

 • Statutární město Olomouc
 • IČ: 00299308
 • Sídlo:
  • Ulice: Horní náměstí
  • Číslo popisné: 583
  • Městská část: Olomouc-město
  • Město: Olomouc
  • Kraj: Olomoucký kraj
  • PSČ: 77900
 • http://www.olomouc.eu

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018