Zpět

Podpora standardizace oddělení sociálně-právní ochrany dětí v Opavě

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00078

Hlavním cílem projektového záměru bude přijetím nových pracovníků zlepšit podmínky pro systematickou sociální práci oddělení sociálně-právní ochrany dětí s rodinami a dětmi, což je nezbytným předpokladem pro aktivity veřejných orgánů v oblasti integrace osob ohrožených sociálním vyloučením. Neméně důležitým cílem je také podpora profesního vzdělávání nových zaměstnanců a podpora stávajících zaměstnanců ze strany nezávislého odborníka - supervizora. Realizací projektu bude podpořena standardizace orgánů sociálně-právní ochrany obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.


V rámci projektu dojde k přijetí 2 nových pracovníků OSPOD, jejich materiální a technické vybavení (kancelářský stůl, židle, skříně, mobilní telefon, počítač, tiskárna, atd.). Oba pracovníci budou přijati na dobu určitou (1.3.2014 - 30.6.2014), tj. po dobu trvání projektu. Předpokládá se jejich další udržitelnost a financování v rámci navýšení dotace ze státního rozpočtu obcím s rozšířenou působností na výkon agendy OSPOD.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2014 - 30. 7. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu jsou dle zaměření výzvy Orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace (obce a kraje). V případě tohoto projektu se jedná o Statutární město Opava v jeho přenesené působnosti, která je vykonávána oddělením sociálně-právní ochrany Magistrátu města Opavy.

Příjemce

 • Statutární město Opava
 • IČ: 00300535
 • Sídlo:
  • Ulice: Horní náměstí
  • Číslo popisné: 382/69
  • Městská část: Opava-Město
  • Město: Opava
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 74601
 • http://www.opava-city.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018