Zpět

Podpora standardizace orgánů sociálně  - právní ochrany

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00071

Projekt je zaměřen na nastavení systematické práce orgánu sociálně-právní ochrany dětí a aktivity s tím související - zejména je zaměřen na podporu naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany,kterými jsou povinny se řídit orgány sociálně-právní ochrany dětí dle § 9 a zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění.  V rámci projektu budou nově standardy kvality vytvořeny a pilotně budou ověřovány v praxi a následně vyhodnocovány. Všechny aktivity projektu budou na sebe navazovat, na začátku projektu budou vybráni dva noví pracovníci , kteří budou pracovat s metodami sociální práce a budou vytvářet standardy výkonu sociálně právní ochrany dětí. Současně budou  z projektu materiálně, technicky vybaveni. Zároveň  budou předávat ostatním pracovníkům sociálně-právní ochrany dětí - t.j. zaměstnancům cílové skupiny  informace o svých výstupech. Po celou dobu realizace projektu bude kladen důraz na dodržování pravidel publicity projektu. Pro úplnost uvádíme, že  dle vyjádření Ministerstva práce a sociálních věcí k míře náročnosti výkonu sociálně-právní ochrany dětí byl Jindřichův Hradec jako obecní úřad obce s rozšířenou působností zařazen do kategorie č. III. - tedy s vysokou mírnou náročností výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2014 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace - jako obecní úřad obce s rozšířenou působností zajišťujeme dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí výkon sociáně-právní ochrany dětí jako součást výkonu státní správy. Jsme povinni se řídit příslušnými zákony, přičemž jednou z povinností je i zajištění a naplnění standardů kvality výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Z tohoto důvodu podáváme žádost v rámci této výzvy, projekt umožní zlepšení podmínek pro výkon SPOD, využití metod sociální práce v praxi, vytvoření standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí a jejich pilotní ověřování v praxi a vyhodnocování ,Toto vše souvisí s aktivitou č. 1 projektu: Nastavení systematické práce v orgánu sociálně-právní ochrany dětí a aktivity s tím související. Díky projektu dojde i ke zlepšení materiálního a technického zázemí pro výkon SPOD. Toto souvisí s aktivitou č. 2: Materiální a technické vybavení pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany pro nové zaměstnance. Zásadní motivací cílové skupiny je nastavení systematické práce orgánu sociálně-právní ochrany dětí a podpora standardizace tohoto orgánu

Příjemce

 • Město Jindřichův Hradec
 • IČ: 00246875
 • Sídlo:
  • Ulice: Klášterská
  • Číslo popisné: 135
  • Městská část: Jindřichův Hradec
  • Město: Jindřichův Hradec
  • Kraj: Jihočeský kraj
  • PSČ: 37701
 • http://www.jh.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018