Zpět

Podpora standardizace orgánů sociálně - právní ochrany 2014 až 2015

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/D1.00019

Připravený projekt vytvoří podmínky pro účinnou sociální práci s dětmi a napomůže implementaci § 9a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí, podle něhož jsou orgány sociálně – právní ochrany povinni řídit se standardy kvality obsahující principy a bodové hodnocení výkonu sociálně – právní ochrany, standardy sociální práce s klientem, standardy personálního a organizačního zajištění výkonu sociálně – právní ochrany a technicko – provozní zajištění sociálně – právní ochrany.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2014 - 31. 8. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu je orgán sociálně - právní ochrany dětí obce s rozšířenou působností Kraslice. Díky projektu dojde k navýšení počtu pracovníků OSPOD o jednoho nového pracovníka, který se bude podílet na tvorbě metodiky a implementaci standardů kvality sociálně – právní ochrany dětí do praxe. Tak to bude možné zajistit kvalitnější a standardizovanější přístup k sociální práci všech pracovníků OSPOD. Dále budou stávající i noví pracovníci OSPOD profesně vzděláváni a zapojeni do odborné spolupráce s dalšími subjekty.

Příjemce

 • Město Kraslice
 • IČ: 00259438
 • Sídlo:
  • Ulice: nám. 28. října
  • Číslo popisné: 1438/6
  • Městská část: Kraslice
  • Město: Kraslice
  • Kraj: Karlovarský kraj
  • PSČ: 35801
 • http://www.kraslice.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018