Zpět

Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Plzně a úřadů městských obvodů Plzeň 1 - 4

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00053

Projekt je zaměřen na vytvoření podmínek pro systematickou sociální práci orgánů sociálně-právní ochrany dětí na úrovni statutárního města Plzně, resp. Magistrátu města Plzně, jakožto obce s rozšířenou působností a jeho úřadů městských obvodů Plzeň 1 - 4, které jsou statutem města Plzně pověřeny k výkonu agendy sociálně-právní ochrany dětí. Záměrem projektu je s ohledem na soicodemografickou situaci v Plzni, počet řešených případů a jejich náročnost, především zajištění personálního posílení, akreditovaného vzdělávání pro nové i stávající pracovníky ogránů sociálně-právní ochrany a zajištění podmínek pro práci s klienty.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2014 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou stávající i nově přijatí pracovníci OSPOD Magistrátu města Plzně a úřadů městských obvodů Plzeň 1 - 4.Projekt jim svými aktivitami umožní zkvalitnit dosavadní práci a způsobilost při práci s ohroženými skupinami.

Příjemce

 • Statutární město Plzeň
 • IČ: 00075370
 • Sídlo:
  • Ulice: náměstí Republiky
  • Číslo popisné: 1/1
  • Městská část: Plzeň
  • Město: Plzeň
  • Kraj: Plzeňský kraj
  • PSČ: 30100
 • http://www.plzen.eu

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018