Zpět

Podpora standardizace orgánu sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu Lovosice

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00041

Sociálně-právní ochrana určuje vztah demokratického státu a jeho orgánů k rodině a dětem a k výkonu rodičovské zodpovědnosti. Základním principem při jejím poskytování je nejlepší zájem a blaho dítěte.Cílem projektu je navýšení institucionální kapacity žadatele jako orgánu veřejné správy, pověřeného výkonem sociálně-právní ochrany dle § 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a zvyšování odborné úrovně jeho zaměstnanců, což je nezbytné pro kvalitní a profesionální výkon státní správy na svěřeném úseku. Žadatel chce prostřednictvím realizace projektu dosáhnout naplnění vybraných standardů kvality sociálně-právní ochrany, kterými jsou  orgány sociálně-právní ochrany povinny se řídit. Jednotlivé aktivity projektu jsou zaměřeny tak, aby bylo dosaženo naplnění cíle projektu. Aktivity:1) Řízení projektu a jeho administrace včetně publicity2) Výkon sociálně-právní ochrany novým pracovníkem včetně zajištění jeho materiální a technické podpory- personální posílení stávajícího týmu pracovníků (o 1,0 úvazku) - nový pracovník bude vykonávat sociálně-právní ochranu na svěřeném úseku v rámci ORP Lovosice (standard personálního zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí)- materiální a technické vybavení nového pracovníka nezbytné k řádnému zajištění výkonu sociálně-právní ochrany (standard prostředí a podmínky) 3) Profesní rozvoj zaměstnanců orgánu sociálně-právní ochrany dětí MěÚ Lovosice- zajištění dalšího odborného profesního rozvoje zaměstanců orgánu SPOD Městského úřadu Lovosice formou akreditovaných vzdělávacích kurzů/seminářů- zajištění podpory nezávislého kvalifikovaného odborníka - supervize (standard profesního rozvoje zaměstnanců orgánu sociálně-právní ochrany)Aktivity v projektu budou realizovány členy projektového týmu se zapojením cílové skupiny.Přínosy: navýšení kvality a efektivity výkonu státní správy na úseku sociálně-právní ochrany dětí

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2014 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace.

Příjemce

 • Město Lovosice
 • IČ: 00261991
 • Sídlo:
  • Ulice: Školní
  • Číslo popisné: 470/7
  • Městská část: Lovosice
  • Město: Lovosice
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 41002
 • http://www.meulovo.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018