Zpět

Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí v Chomutově

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00117

Prostřednictvím projektu budou vytvořeny podmínky pro výkon státní správy na Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD)Magistrátu města Chomutova v souladu s vybranými standardy kvality sociálně-právní ochrany, vymezenými zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.


V souvislosti s navýšením počtu sociálních pracovníků dojde ke zlepšení systematické práce OSPOD. Zároveň bude zajištěn profesní rozvoj a vzdělávání včetně supervize všech zaměstnanců oddělení vykonávající agendu SPOD. Budou vybaveny prostory vhodné pro komunikaci s klienty a pro pracovníky bude pořízena informační technika potřebná k zajišťování agendy sociálně-právní ochrany dětí při práci v terénu (např. digitální fotoaparát).

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2014 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou pracovníci OSPOD Magistrátu města Chomutova, jejichž pracovní náplní je zejména vyhledávací, preventivní a poradenská činnost s důrazem na individuální přístup k ohroženým rodinám s dětmi a k mládeži vyžadující zvýšenou pozornost nejen v prostorách magistrátu, ale i v přirozeném prostředí. V současné době je výkon státní správy na OSPOD zajišťován 17 pracovníky. Díky projektu bude tento počet navýšen a po navýšení bude pracovní činnost OSPOD vykonávat celkem 26 zaměstnanců.;

Příjemce

 • Statutární město Chomutov
 • IČ: 00261891
 • Sídlo:
  • Ulice: Zborovská
  • Číslo popisné: 4602
  • Městská část: Chomutov I
  • Město: Chomutov
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 43001
 • http://www.chomutov-mesto.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018