Zpět

podpora standardizace orgánů sociálně právní ochrany dětí v ORP Pacov

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00059

Vytvoření podmínek pro systematickou sociální práci dle Standardů kvality sociálně právní ochrany při poskytování siciálně právní ochrany dětí navýšením sočasného stavu o 1 osobu na plný pracovní úvazek.


Nastavení systému pravidelného vzdělávání všech 3 pracovnic zařazených do orgánů sociálně právní ochrany dětí.


Profesní rozvoj zaměstnanců s cílem rozšíření odborné kvalifikace.


Materiální a technické zabezpečení nově přijaté pracovnice zařezené v orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2014 - 30. 6. 2015

Příjemce

 • Město Pacov
 • IČ: 248789
 • Sídlo:
  • Ulice: nám. Svobody
  • Číslo popisné: 320
  • Městská část: Pacov
  • Město: Pacov
  • Kraj: Kraj Vysočina
  • PSČ: 39501

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018