Zpět

Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí v Poděbradech

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00036

Hlavním cílem projektu je nastavení systematické práce v orgánu sociálně-právní ochrany dětí a naplnění standardů kvality nezbytných pro kvalitní výkon sociálně-právní ochrany dětí v Poděbradech a spádovém území. Cílovou skupinou jsou zaměstnanci OSPOD Poděbrady, jedná se celkem o 7 osob. V rámci projektu proběhne 7 klíčových aktivit.   Budou přijati 2 noví zaměstnanci a tím splněno kritérium personálního zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Pro nové pracovníky orgánu SPOD se zakoupí nové materiální a technické vybavení pro práci na pracovišti i v terénu. Vytvoří se nové klientské prostory splňující podmínky vhodné pro komunikaci s ohroženými dětmi a rodinami.   Další z hlavních aktivit projektu je profesní rozvoj zaměstnanců. Každý ze 7 zaměstnanců si bude moci vybrat z nabídky otevřených kurzů 10 profesních akreditovaných kurzů s obsahovým zaměřením např. na nové metody sociální práce s ohroženými dětmi a rodinami či na právní úpravu ochrany práv dětí apod. Nakoupí se odborná literatura z oblasti sociálně-právní ochrany. Bude zajištěna podpora zaměstnanců ze strany nezávislého supervizora.   V rámci kritéria prevence a nastavení systému odborné spolupráce mezi orgány SPOD a dalšími fyzickými osobami, právnickými osobami a orgány veřejné moci se uspořádají 3 kulaté stoly.   Jako jeden z výstupů projektu plánujeme zpracování vnitřních pravidel pro výkon sociálně-právní ochrany a zapracování standardů kvality SPOD do vnitřního systému orgánu sociálně-právní ochrany v Poděbradech.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2010 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou zaměstnanci Městského úřadu Poděbrady pracující v agendě SPOD a to jak stávájící zaměstnanci, tak zaměstnanci nově přijatí z důvodu naplnění minimálního personálního standardu stanoveného v bodě 4b přílohy č. 1 vyhlášky č. 473/2012 Sb. Jedná se celkem o 7 zaměstnanců.

Příjemce

 • Město Poděbrady
 • IČ: 00239640
 • Sídlo:
  • Ulice: Jiřího náměstí
  • Číslo popisné: 1/8
  • Městská část: Poděbrady
  • Město: Poděbrady
  • Kraj: Středočeský kraj
  • PSČ: 29001
 • http://www.mesto-podebrady.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018