Zpět

Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany Kravaře

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/D1.00008

Cílem projektu je vytvořit podmínky pro výkon sociálně právní ochrany v souladu se standardy kvality podrobně upravené přílohou č. 1 vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí a vytváření tak podmínek pro systematickou sociální práci orgánů sociálně-právní ochrany s rodinami a dětmi jako nezbytného předpokladu pro aktivity veřejných orgánů v oblasti sociální integrace osob ohrožených sociálním vyloučením. Realizací projektu budou zejména podpořeny standardy 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 4b,7b přílohy č. 1 zmíněné vyhlášky.


Pro zajištění minimálního personálního standardu bude přijat nový soc. pracovník orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) a bude pro něj vyčleněna nová kancelář a vytvořeny materiální a technické podmínky pro  jeho práci v kanceláři i v terénu. Zároveň dojde k vytvoření a vybavení vhodného prostoru pro práci s klienty, jimž je poskytována sociálně-právní ochrana, a to v kanceláři nového úředníka SPOD.


Sociálním pracovníkům bude umožněno profesní vzdělávání v oblasti sociálních věcí a získávat odbornou podporu nezávislých odborníků supervizora a právníka formou individuálních a skupinových konzultací a přizváním těchto odborníků k jednání s klienty v případě potřeby a souhlasu klienta.


 


Pro zlepšení spolupráce v rámci prevence a odhalování rizikového chování žáků se budou konat workshopy se zástupci škol a Policie ČR k nastavení jasných pravidel a zásad spolupráce a komunikace s OSPOD pro včasné odhalování a řešení rizikových situací a klientů. Součástí projektových výstupů bude tvorba interních pravidel pro výkon sociálně-právní ochrany OSPOD. Obsahem pravidel bude nastavení postupů práce, posouzení naléhavosti a přidělení případu, efektivní využívání metod sociální práce, postupy v případě rizikových a nouzových situací, návaznost výkonu SPO na další subjekty. Součástí pravidel budou i doporučení pro srozumitelné a veřejné poskytování informací klientům OSPOD.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2014 - 31. 8. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou je orgán sociálně právní ochrany dětí v rámci odboru sociálních věcí v obci s rozšířenou působností Kravaře, která jako orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje působnost v oblasti sociálně-právní ochrany v souvislosti se stanovením standardů kvality sociálně právní ochrany dle § 9a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění. ; ; Zaměstnanci OSPOD, sociální pracovníci a vedoucí odb. sociálních věcí se zúčastní těchto aktivit:; - profesní vzdělávání v oblasti sociálních věcí dle přílohy č. 5 žádosti; - spolupráce a přijímání odborné pomoci nezávislých odborníků psychologa a právníka formou individuálních a skupinových konzultací a přizváním těchto odborníků k jednání s klienty v případě potřeby a souhlasu klienta; - workshopy se zástupci škol a Policie ČR ke zlepšení spolupráce v rámci prevence a odhalování rizikových chování a klientů ; - aktivní pomoc při tvorbě interních pravidel a postupů a stanovení pracovních postupů ke sjednocení práce týkající se oblasti sociálně-právní ochraně dětí; - dodržování vytvořených standardů kvality.

Příjemce

 • Město Kravaře
 • IČ: 00300292
 • Sídlo:
  • Ulice: Náměstí
  • Číslo popisné: 405/43
  • Městská část: Kravaře ve Slezsku
  • Město: Kravaře
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 74721
 • http://www.kravare.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018