Zpět

Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany Lysá nad Labem

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00043

Projekt je prioritně zaměřen na podporu naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany vycházející ze zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně, ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. 1 vyhlášky č. 473/2012 Sb. Je určen pro orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace. Cílem projektu jevytvoření podmínek pro systematickou sociální práci orgánů sociálně-právní ochrany s rodinami a dětmi, jako nezbytného předpokladu pro aktivity veřejných orgánů v oblasti sociální integrace osob ohrožených sociálním vyloučením, se zaměřením na splnění kritérií personálního zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany sezohledněním indikátorů ovlivňujících náročnost výkonu sociálně-právní ochrany. Sekundárně je projekt zaměřen na materiální a technické vybavení pro nové pracovníky sociálně-právní ochrany a vytvoření odpovídajícíchpodmínek pro práci s klienty. Nedílnou součástí projektu bude profesní vzdělávání a rozvoj zaměstnanců v oblasti standardizace postupů a metod sociální práce a díky tomu rozšiřování jejich odborné kvalifikace. Projekt bude realizován na Městském úřadu v Lysé nad Labem na Odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví akultury (dále OŠSVZaK), se statutem obce s rozšířenou působností. Projektem bude podpořeno 7 zaměstnanců výše jmenovaného odboru.Projekt je svým charakterem regionální.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2014 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace. Konkrétně je cílová skupina projektu je tvořena celkem 7 zaměstnanci OŠSVZaK MěÚ Lysá nad Labem.

Příjemce

 • Město Lysá nad Labem
 • IČ: 00239402
 • Sídlo:
  • Ulice: Husovo náměstí
  • Číslo popisné: 23/1
  • Městská část: Lysá nad Labem
  • Město: Lysá nad Labem
  • Kraj: Středočeský kraj
  • PSČ: 28922
 • http://www.mestolysa.cz/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018