Zpět

Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany Magistrátu města Jihlavy

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00022

Projekt pomáhá naplnit standardy kvality sociálně-právní ochrany stanovené Vyhláškou č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona, a to především naplněním personálního standardu, dále zajištěním dalšího profesního rozvoje zaměstnanců, vhodných pracovních podmínek a materiálního vybavení odpovídajícího současným podmínkám moderní práce s klientem. V důsledku zajištění podmínek pro profesionální výkon sociálně-právní ochrany dětí jednotlivými zaměstnanci bude zajištěn zaměstnancům dostatečný časový prostor a jejich odborná kvalifkace k zavádění a realizaci nových, účinných metod sociální práce, k realizaci intenzivnější intervence či pomoci jednotlivým klientům a k pružnějšímu reagování na okamžité sociální potřeby klienta. Bude tak dosaženo výrazných pozitivních výsledků při práci s klienty v souladu s Národní strategií ochrany práv dětí a Akčním plánem k naplnění Národní strategie.


 

Kdy, kde, pro koho

  • Termín realizace: 1. 2. 2014 - 30. 6. 2015
  • Cílová skupina: Cílovou skupinu tvoří zaměstnanci orgánu sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Jihlavy.

Příjemce

  • Statutární město Jihlava
  • IČ: 00286010
  • Sídlo:
    • Ulice: Masarykovo náměstí
    • Číslo popisné: 97/1
    • Městská část: Jihlava
    • Město: Jihlava
    • Kraj: Kraj Vysočina
    • PSČ: 58601
  • http://www.jihlava.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018