Zpět

Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany Magistrátu města Jihlavy

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00022

Projekt pomáhá naplnit standardy kvality sociálně-právní ochrany stanovené Vyhláškou č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona, a to především naplněním personálního standardu, dále zajištěním dalšího profesního rozvoje zaměstnanců, vhodných pracovních podmínek a materiálního vybavení odpovídajícího současným podmínkám moderní práce s klientem. V důsledku zajištění podmínek pro profesionální výkon sociálně-právní ochrany dětí jednotlivými zaměstnanci bude zajištěn zaměstnancům dostatečný časový prostor a jejich odborná kvalifkace k zavádění a realizaci nových, účinných metod sociální práce, k realizaci intenzivnější intervence či pomoci jednotlivým klientům a k pružnějšímu reagování na okamžité sociální potřeby klienta. Bude tak dosaženo výrazných pozitivních výsledků při práci s klienty v souladu s Národní strategií ochrany práv dětí a Akčním plánem k naplnění Národní strategie.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2014 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinu tvoří zaměstnanci orgánu sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Jihlavy.

Příjemce

 • Statutární město Jihlava
 • IČ: 00286010
 • Sídlo:
  • Ulice: Masarykovo náměstí
  • Číslo popisné: 97/1
  • Městská část: Jihlava
  • Město: Jihlava
  • Kraj: Kraj Vysočina
  • PSČ: 58601
 • http://www.jihlava.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018