Zpět

Podpora standardizace orgánu sociálně - právní ochrany ORP Boskovice

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00110

Projekt podporuje zavedení standardů sociálně-právní ochrany dětí v působnosti ORP Boskovice a tím naplňování §9a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jde o zajištění místní a časové dostupnosti služeb orgánu sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD), tj. v první řadě přiměřeného počtu pracovníků ze stávajících 9 (9,0 úvazku) na 12 stálých pracovníků zařazených do OSPOD. Z analýzy MPSV vyplývá, že výkon OSPOD Boskovice, spadající do kategorie 2 - Zvýšená míra náročnosti výkonu SPOD, při stavu 10.034 registrovaných dětí ve věku 0-18 let s trvalým bydlištěm ve správní oblasti ORP, vyžaduje personální zajištění v rozsahu 11-14 pracovního úvazku.


Pro 3 nově přijaté pracovníky budou vybavena pracoviště nábytkem včetně komunikační a výpočetní techniky, dále kontaktní místnost pro práci klienty.


Efektivní práce sociálních pracovníků Městského úřadu Boskovice bude podpořena účastí na školeních. Při zavádění nových poznatků a metod do praxe bude využito zapojení externího odborníka - supervizora.


S podporou metodika bude vytvořena interní metodika výkonu standardů kvality OSPOD Boskovice dle vyhlášky č. 473/2012 Sb.


Bude zkvalitněna přístupnost informací o poskytovaných službách OSPOD Boskovice na webových stránkách města tak, aby byly v dostatečné šíři, klientům přístupné a srozumitelné formě.


Důležitým krokem bude i prohloubení a zkvalitnění spolupráce OSPOD Boskovice s dalšími subjekty spádové oblasti ORP Boskovice zapojenými do systému péče o ohrožené děti uspořádáním workshopu.


Hlavní výstupy projektu:


1) Rozšířený tým pracovníků OSPOD o 3 pracovníky


2) Zařízené a vybavené pracovitě pro 3 nové zaměstnance a místnost pro práci s klienty


3) Proškolený tým pracovníků OSPOD


4) Vytvořená interní metodika standardů kvality OSPOD Boskovice dle vyhlášky č. 473/2012 Sb.


5) Zkvalitněný systém spolupráce s dalšími subjekty spolupracujícími v oblasti péče o ohrožené děti


6) Aktualizované webové stránky s informacemi o službách OSPOD

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2014 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace.; Cílovou skupinou jsou pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany dětí Města Boskovice (9 stávajících a 3 noví, kteří budou přijati v průběhu realizace projektu).

Příjemce

 • Město Boskovice
 • IČ: 00279978
 • Sídlo:
  • Ulice: Masarykovo náměstí
  • Číslo popisné: 2/40
  • Městská část: Boskovice
  • Město: Boskovice
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 68001
 • http://www.boskovice.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018