Zpět

Podpora standardizace orgánu sociálně právní ochrany ORP Ostrov

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/D1.00013

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Je realizován s hlavním záměrem dosáhnout v předstihu standardů kvality výkonu práce OSPO v zájmu zkvalitnění a zintenzivnění výkonu sociálně právní ochrany na pracovišti i terénní práce s ohroženými skupinami, které žijí na území obce s rozšířenou působností Ostrov. Hlavní cíl a klíčové aktivity vedoucí ke splnění dílčích cílů vycházejí z aktuálních potřeb orgánu sociálně právní ochrany dětí MěÚ Ostrov, ze znalosti podmínek regionu a potřeb ohrožených skupin. V rámci realizace je předpokládáno přijetí dvou nových sociálních pracovníků, jejich materiální a technické vybavení, dále zvyšování odborné kvalifikace a prohlubování znalostí nových i stávajících sociálních pracovníků, zapojení supervizora a vytvoření lepších podmínek pro práci s klienty vybavením klientské místnosti.


Vzájemnou provázaností dílčích cílů projektu s klíčovými aktivitami a činností realizačního týmu dojde k vytvoření podmínek pro dosažení a implementaci standardů kvality výkonu sociálně právní ochrany dětí, tedy ke zlepšení dosažitelnosti a účinnosti sociálně právní ochrany dětí na území ORP Ostrov.


 


 


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2014 - 31. 8. 2015
 • Cílová skupina: Orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace.;

Příjemce

 • Město Ostrov
 • IČ: 00254843
 • Sídlo:
  • Ulice: Klínovecká
  • Číslo popisné: 1204
  • Městská část: Ostrov nad Ohří
  • Město: Ostrov
  • Kraj: Karlovarský kraj
  • PSČ: 36301
 • http://www.ostrov.cz/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018