Zpět

Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany ORP Telč

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/D1.00002

 


Obsahem projektu je posílení personálního obsazení úseku sociálně-právní ochrany dětí v rámci odboru sociálního MěÚ Telč, vzdělávání nového pracovníka a nastavení pravidel postupů při výkonu SPOD. Smyslem projektu je zkvalitnění výkonu SPOD v rámci ORP Telč zajištěním specializace výkonu jednotlivých agend.


 


 


 


K datu k 31. 12. 2012 bylo podle dat ČSÚ na území správního obvodu MěÚ Telč trvale bytem 2 478 dětí. V současné době je personální obsazení 2 úvazky pracovníka OSPOD. Avšak pro splnění standardu by mělo na úseku OSPOD být cca 3 úvazky. To je hlavním důvodem, proč se žadatel rozhodl požádat o dotaci na řešení nevyhovující situace v této oblasti. V rámci realizace projektu dojde k vytvoření vhodných pracovních podmínek pro nového zaměstnance.


 


 


 


Předmětem projektu je také zajištění odborného růstu zaměstnanců OSPOD. V rámci realizace projektu dojde k proškolení stávajících tak i nového zaměstnance OSPOD.


 


 


 


Součástí projektu jsou i výdaje na vybavení jednací místnosti, která bude sloužit pro práci s ohroženými dětmi a rodinami.


 


 


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2014 - 31. 8. 2015
 • Cílová skupina: Orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace; Předmětem projektu je realizace 4 klíčových aktivit, které přispějí k podpoře standardizace OSPOD ORP Telč.; Nastavení systematické práce v OSPOD.

Příjemce

 • Město Telč
 • IČ: 00286745
 • Sídlo:
  • Ulice: náměstí Zachariáše z Hradce
  • Číslo popisné: 10
  • Městská část: Telč
  • Město: Telč
  • Kraj: Kraj Vysočina
  • PSČ: 58856
 • http://www.telc.eu

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018