Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany v Přerově

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00095

Žadatelem je Statutární město Přerov, které je jako obec s rozšířenou působností mezičlánkem přenesené působnosti státní správy mezi krajskými úřady a obecními úřady.


Projekt je zaměřen na vytvoření podmínek pro systematickou práci orgánu sociálně-právní ochrany dětí a standardizace kvality sociálně-právní ochrany. V rámci klíčových aktivit projektu bude nastavena systematická práce celého OSPOD v souladu s vyhláškou č. 473/2012 Sb. Za účelem zlepšit kvalitu odborné práce v sociálních službách budou probíhat pravidelná setkání sociálních pracovníků se supervizorem.


Všichni sociální pracovníci budou proškoleni v odborných tématech tak, aby si zvýšili profesní kvalifikaci a seznámili se s novými metodami práce v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Pro nové pracovníky budou zařízeny a vybaveny 2 kanceláře tak, aby byla zajištěna intimita pro projednávání záležitostí s klientem.


Dále bude nastaven systém odborné spolupráce OSPOD s fyzickými a právnickými osobami a orgány veřejné moci pracujícími s ohroženou rodinou a dětmi.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2014 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace.

Příjemce

 • Statutární město Přerov
 • IČ: 00301825
 • Sídlo:
  • Ulice: Bratrská
  • Číslo popisné: 709/34
  • Městská část: Přerov
  • Město: Přerov
  • Kraj: Olomoucký kraj
  • PSČ: 75002
 • http://www.prerov.eu

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018