Zpět

Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany ve městě Havlíčkův Brod

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00017

 


 


Projekt reaguje na novelizaci zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (dále jen "zákon"), která nově ukládá orgánům sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) povinnost řídit se standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí (SPOD), specifikovanými v příloze č. 1 vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona (dále jen "vyhláška").


Projekt přispěje k zajištění standardizace výkonu OSPOD na Městském úřadě Havlíčkův Brod. Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Havlíčkův Brod žije 8 812 dětí do 18 let. Dle doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, ke stanovení počtu pracovníků OSPODu spadá ORP Havlíčkův Brod do II. kategorie - zvýšená míra náročnosti výkonu sociálně-právní ochrany. Vzhledem k rozloze správního obvodu ORP Havlíčkův Brod, který zahrnuje 56 obcí, časové náročnosti služebních cest, je třeba držet se dle doporučení MPSV ČR hodnoty pohybující se kolem 800 spisů na jednoho pracovníka OSPODu. V současné době na jednoho pracovníka připadá 1 101 dětí do 18-ti let věku.


Město Havlíčkův Brod chce prostřednictvím projektu personálně posílit úsek sociálně-právní ochrany dětí, zajistit další profesní rozvoj zaměstnanců OSPODu, materiálně a technicky vybavit nové zaměstnance, vytvořit 14. metodik ke Standardům kvality sociálně-právní ochrany + nastavit systém - metodiku odborné spolupráce s ostatními organizacemi v rámci péče o dítě a zlepšit podmínky pro práci s klienty OSPODu.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2014 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Cílová skupina je tvořena pracovníky OSPODu Městského úřadu Havlíčkův Brod, a to 2 nový pracovníci a 8 stávajících.

Příjemce

 • Město Havlíčkův Brod
 • IČ: 00267449
 • Sídlo:
  • Ulice: Havlíčkovo náměstí
  • Číslo popisné: 57
  • Městská část: Havlíčkův Brod
  • Město: Havlíčkův Brod
  • Kraj: Kraj Vysočina
  • PSČ: 58001
 • http://www.muhb.cz/

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018