Zpět

Podpora standardizace orgánů sociálně právní ochrany ve městě Hlučíně

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00096

Hlavním cílem projektu je vytvoření podmínek pro práci orgánu sociálně-právní ochrany dětí (dále SPOD) v souladu se standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí, což je soubor kritérií nezbytných pro kvalitní výkon této agendy.


Prvním cílem je naplnění minimálního personálního standardu, tzn. přijetí nových zaměstnanců. Budou přijati dva noví zaměstnanci na plný úvazek, kteří budou vykonávat agendu SPOD. První zaměstnanec bude přijat od února 2014, druhý pak od června 2014.


Druhým cílem je zajistit vhodné materiálně-technické vybavení pro práci pracovníku SPOD. Tím se rozumí vybavení každého nového pracovníka vlastní počítačovou sestavou a společnou tiskárnou a mobilním telefonem.


Pro nové zaměstnance je nutné také vytvořit podmínky pro práci s klienty, tzn. zajištění prostor vhodných pro komunikaci s ohroženými dětmi a rodinami. V rámci tohoto cíle bude vybavena jedna společná kancelář pro dva nové pracovníky. Kancelář bude vymalována a vybavena nezbytným nábytkem - skříněmi, konferenčními židlemi pro klienty, pracovními stoly a pracovními židlemi.


Posledním cílem je zajištění vzdělávacích kurzů pro všechny pracovníky zařazené v orgánu SPOD, které povedou k jejich profesnímu rozvoji. Noví i stávající zaměstnanci (celkem 8) budou proškoleni v kurzech na téma efektivní komunikace a rodinná diagnostika pro pracovníky SPOD, což je výcvik, který by bez dotace nebyl finančně dosažitelný, základy vedení rozhovoru s dítětem a základy krizové intervence pro sociální pracovníky.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2014 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace, tj. zaměstnanci sociálně-právní ochrany dětí působící na Městském úřadě Hlučín.

Příjemce

 • Město Hlučín
 • IČ: 00300063
 • Sídlo:
  • Ulice: Mírové náměstí
  • Číslo popisné: 23/22
  • Městská část: Hlučín
  • Město: Hlučín
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 74801
 • http://www.hlucin.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018