Zpět

Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany - Vlašim

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00042

Projekt Podpora standardizace sociálně-právní ochrany - Vlašim je realizován městem Vlašim. Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci/kyně orgánu sociálně-právní ochrany, kteří jsou do realizace projektu po celou dobu aktivně zapojováni. Cílová skupina bude v rámci projektu supervidována nezávislým/slou supervizoremrkou, dále budou proškkoleni v rácmi otevřených kurzů, jelikož zaměření vychází z definovaných oblastí vzdělávání přílohy č. 2 Výzvy C2. Jedním z cílů projektu je standardizace orgánu sociálně-právní ochrany, což bude naplněno vytvořením metodik činnosti orgánu sociálně-právní ochrany a standardů kvality OSPO pro OSPO MěÚ Vlašim. Řízení projektu, dodržování a plnění harmonogramu, koordinace aktivit projektu je zajištěna koordinátorkou projektu. Důraz je kladen na zajištění a provázání jednotlivých aktivit, na spolupráci a komunikaci se zaměstnanci OSPOzačleněného do OSZ na Městském úřadě Vlašim a dalšími spoluprac. subjekty.

Kdy, kde, pro koho

  • Termín realizace: 1. 2. 2014 - 30. 6. 2015
  • Cílová skupina: Orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace; ; Cílovou skupinu v rámci projektu Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany - Vlašim jsou sociální; pracovníci/ce (zaměstnanci OSPO) v rámci orgánu sociálně-právní ochrany začleněného do odboru sociálního a; zdravotního Městského úřadu Vlašim.

Příjemce

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018