Zpět

Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Znojmo

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00086

Cílem projektu je realizace a standardizace OSPOD Znojmo v kontextu zavádění standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí OÚ obce s rozšířenou působností. Cíle projektu bude dosaženo prostřednictvím dílčích aktivit KA. Dojde k postupnému zvyšování kvality výkonu soc.-právní ochrany dětí na základě inovovaných podmínek činnosti OSPOD ve správním obvodu Znojmo.


Projekt je zaměřen na naplnění standardů kvality sociálně právní ochrany dětí na sociálním odboru Města Znojma. Prioritou je personální posílení výkonu SPO ve vazbě na standardizaci a optimalizaci návazné sítě služeb v dané lokalitě prostřednictvím multidisciplinárních týmů. Tyto činnosti jsou potenciálem ke zkvalitnění výkonu SPO.


6 novým pracovníkům budou vytvořeny podmínky pro práci s klienty a budou vybaveni základním materiálním a technickým vybavením pro svou práci. 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2014 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: - 6 nových pracovníků OSPOD

Příjemce

 • Město Znojmo
 • IČ: 00293881
 • Sídlo:
  • Ulice: Obroková
  • Číslo popisné: 1/12
  • Městská část: Znojmo-město
  • Město: Znojmo
  • Kraj: Jihomoravský kraj
  • PSČ: 66902
 • http://www.znojmocity.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018