Zpět

Podpora standardizace orgánu SPOD Varnsdorf

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00027

Personální poddimenzovanost orgánu sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Varnsdorf, trvalé přetížení stávajících pracovníků neumožňuja nalézt dostatek prostoru pro aktivity zabývající se kvalitou, formalizací, zeušeností a dobré praxe do metodik, zpracování dokumentů dokladujících plnění kritérií kvality daných standardy kvality sociálně-právní ochrany dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 473/2012 Sb. Cílovou skupinou projektu jsou pracovníci OSPOD na MěÚ. Navýšení personální kapacity týmu OSPOD vytvoří podmínky pro jejich systematickou práci  k naplnění standardu kvality poskytované služby. Cílem projektu je tyto podmínky splnit a splnění doložit formálně zpracovanou dokumentací.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2014 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou pracovníci zařazení do orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

Příjemce

 • Město Varnsdorf
 • IČ: 00261718
 • Sídlo:
  • Ulice: Nám. E. Beneše
  • Číslo popisné: 470
  • Městská část: Varnsdorf
  • Město: Varnsdorf
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 40747

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018