Zpět

Podpora standardizace OSPOD Benešov

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00018

Projekt se zaměřuje na podporu naplnění standardů kvality SPO, kterými je dle § 9a zák. 359/99 Sb., o sociálně právní ochraně dětí OSPOD Benešov povinen se řídit. Standardy jsou souborem inovativních kritérií, které jsou nově vymezeny a deklarovány zákonem jako nezbytné pro podporu zaměstnanců SPO (CS) a následně pro kvalitní výkon SPO.Realizace projektu přinese:


- zvýšení odborných kompetencí zaměstnanců SPO- zajištění přiměřeného počtu zaměstnanců odpovídajícího spádové oblasti a náročnosti výkonu SPO ve správním obvodu - podporu profesního vzdělávání, které je standardy inovativně nastaveno - podporu a pomoc nezávislého kvalifikovaného odborníka formou supervize  - rozvoj a inovativní nastavení systematické sociální práce na OSPOD prostřednictvím dvou metodik a vnitřních předpisů - podporu koordinace a řízení zavádění standardů prostřednictvím externího realizačního týmu projektu a v podstatě projektem samotným - zajištění inovativního technického vybavení pro nové zaměstnance - podporu vytvoření vhodných podmínek pro práci s klientem - přiblížení tématiky SPO veřejnosti prostřednictví publicity, což sekundárně naplňuje prvky prevence a činí tak obecné informace o SPO veřejně přístupné- zpřístupnění informací CS o ESF prostřednictvím realizace projektu


Projekt celkově přináší inovativní prvky pro výkon SPO v rámci spádového území ORP Benešov, a to v možnostech a podmínkách CS pro realizaci sociální práce. Projekt současně nastavuje nové nástroje umožňující aplikaci inovativní novely zákona o sociálně právní ochraně dětí, která nabyla účinnosti dne 1.1.2013.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2014 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Zákon č. 359/99 Sb., o sociálně právní ochraně dětí vymezuje, který z orgánů veřejné a státní správy je OSPOD a vykonává státní správu v přenesené působnosti. OSPOD jsou, mimo jiné, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, tedy i město Benešov. Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci obce Benešov zařazení do obecního úřadu k výkonu SPO. V rámci org. struktury města Benešov je SPO vykonávána odd. sociálně práv. ochrany, které je součástí odboru soc. věcí a zdravotnictví.; ; ;

Příjemce

 • Město Benešov
 • IČ: 00231401
 • Sídlo:
  • Ulice: Masarykovo náměstí
  • Číslo popisné: 100
  • Městská část: Benešov u Prahy
  • Město: Benešov
  • Kraj: Středočeský kraj
  • PSČ: 25601
 • http://www.benesov-city.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018