Zpět

Podpora standardizace OSPOD města Poličky

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00064

Prostřednictvím klíčových aktivit dojde k naplnění hlavního cíle projektu, který směřuje ke zlepšení kvality výkonu SPOD na OSPOD Polička podporou implementace a naplňování standardů kvality SPOD. Obsah projektu tvoří komplexní celek klíčových aktivit: 1. personální zabezpečení výkonu SPOD - navýšení počtu zaměstnanců o 1 nového sociálního pracovníka pro výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí. Pracovník bude trvale monitorovat inovativní přístupy a postupy. Bude též koordinovat činnosti subjektů se vztahem k ochraně práv dítěte z pozice OSPOD; 2. profesní vzdělávání pracovníků OSPOD - každý z pěti pracovníků OSPOD se zúčastní v průměru devíti dnů akreditovaných vzdělávacích kurzů (celkem 45 dní vzdělávání) a nákup odborné literatury z oblasti SPOD; 3. supervize - skupinové i individuální; 4. vytvoření vhodných podmínek pro práci s klienty, vybavení pracovníků OSPOD - nákup vybavení ve vazbě na 1 nově vytvořenou pracovní pozici sociálního pracovníka, rekonstrukce prostor pro klienty; 5. doplnění webu Města Polička informacemi o činnosti OSPOD - rozšíření webových stránek Města Polička o sekci nazvanou "Aktivity a fungování OSPOD". 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2014 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace

Příjemce

 • Město Polička
 • IČ: 00277177
 • Sídlo:
  • Ulice: Palackého nám.
  • Číslo popisné: 160
  • Městská část: Polička
  • Město: Polička
  • Kraj: Pardubický kraj
  • PSČ: 57201
 • http://www.policka.org

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018