Zpět

Podpora standardizace OSPOD ORP Český Krumlov

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00060

Projekt svým obsahem reaguje na novelu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, která kromě jiného nově ukládá povinnost orgánům SPOD naplňovat standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí. Projekt je zaměřen na podporu procesu standardizace orgánu SPOD ORP Český Krumlov, a to prostřednictvím realizace následujících klíčových aktivit:


- posílení personální zajištění odd. SPOD MěÚ Český Krumlov s ohledem na prostorové možnosti úřadu: v rámci projektu budou přijati 2 noví sociální pracovníci pro výkon SPOD,


- zajištění adekvátního materiálního a technického vybavení nových pracovníků orgánu SPOD,


- vytvoření vhodných podmínek pro práci s klienty,


- zpracování vnitřních pravidel pro výkon SPOD (standardy kvality OSPOD).


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2014 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Orgán veřejné správy působící v oblasti sociální integrace. Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci města Český Krumlov (ORP), respektive oddělení sociálně-právní ochrany dětí při odboru školství, sportu a mládeže.

Příjemce

 • Město Český Krumlov
 • IČ: 00245836
 • Sídlo:
  • Ulice: náměstí Svornosti
  • Číslo popisné: 1
  • Městská část: Český Krumlov
  • Město: Český Krumlov
  • Kraj: Jihočeský kraj
  • PSČ: 38101
 • http://www.ckrumlov.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018