Zpět

Podpora standardizace OSPOD ORP Písek

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/D1.00006


Projekt zaměřen na nastavení systematické práce sociálně právní ochrany v ORP Písek. Projekt je rozdělen do tří klíčových aktivit.1. Nastavení systematické práce SPOD, prostřednictvím přijetí dvou nových sociálních pracovníků, kteří se budou podílet na vytvoření standardů kvality sociálně právní ochrany a zároveň budou pracovat jako ostatní sociální pracovníci zařazení v běžné agendě sociálně právní ochrany dětí. Bude vytvořen materiál Standardy kvality sociálně právní ochrany pro ORP Písek.2. Profesní vzdělávání pracovníků sociálně právní ochrany dětí, včetně zajištění pravidelné supervize  témat uvedených v příloze výzvy. Pracovníkům bude zároveň poskytována pravidelná supervize, která bude vykonávána pod vedením zkušeného odborníka.3. Zajištění materiálně technického vybavení pro nové zaměstnance.ORP Písek je zařazeno dle MPSV ve třetím stupni sociálně právní ochrany dětí, cíle projektu směřují ke kvalitnímu naplnění standardů sociálně právní ochrany tak, aby byla v plné míře zajištěna místní a časová dostupnost, vytvořeny podmínky pro výkon SPOD včetně personálního zabezpečení.Jedním z výstupů projektu bude vytvoření standardů kvality sociálně právní ochrany pro ORP Písek.


Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2014 - 31. 8. 2015

Příjemce

 • Město Písek
 • IČ: 00249998
 • Sídlo:
  • Ulice: Velké náměstí
  • Číslo popisné: 114/3
  • Městská část: Písek
  • Město: Písek
  • Kraj: Jihočeský kraj
  • PSČ: 39701

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018