Zpět

Podpora standardizace sociálně-právní ochrany dětí ve Zlíně

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00111

Personální poddimenzovanost oddělení sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Zlína, trvalé přetížení stávajících pracovníků neumožňuje nalézt dostatek prostoru pro aktivity zabývající se kvalitou, formalizací zkušeností a dobré praxe do metodik, zpracování dokumentů dokladujících plnění kritérií kvality daných standardy kvality sociálně-právní ochrany dle přílohy č.1 vyhlášky 473/2012 Sb.Cílovou skupinou projektu jsou pracovníci OSPOD na MMZ. Navýšení personální kapacity týmu OSPOD vytvoří podmínky pro jeho systematickou práci na plnění standardů kvality poskytované služby. Cílem projektu je tyto podmínky splnit a splnění doložit formálně zpracovanou dokumentací.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 3. 2014 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou pracovníci zařazení do oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

Příjemce

 • statutární město Zlín
 • IČ: 00283924
 • Sídlo:
  • Ulice: náměstí Míru
  • Číslo popisné: 12
  • Městská část: Zlín
  • Město: Zlín
  • Kraj: Zlínský kraj
  • PSČ: 76001
 • http://www.zlin.eu

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018