Zpět

Podpora standardizace sociální práce orgánu sociálně právní ochrrany dětí Litvínov

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/D1.00012

 


Cíle projektu jsou nastaveny tak, aby orgán SPOD vykonával kvalitně a efektivně soc.pr. ve spád.oblasti, stal se významným spolutvůrcem i realizátorem preven.aktivit a zapojil do práce s rodinou další subjekty. Cíle projektu:


 


 


 


- zajistit dostatený počet pracovníků orgánu SPOD (pers.standard)


 


 


 


- zajistit profesní rovzvoj pracovníků SPOD účastí na školeních, kurzech v oblastech vzdělávání dle výzvy D1 dle


 


 


 


z.108/06, nákupem odborné liter. a realizací supervizních setkávání (10 školení pro prac.)


 


 


 


- zakoupit materiální a technické zabezpečení pro výkon soc.pr na pracovišti i v terénu


 


 


 


- zajistit CS podporu supervizora


 


 


 


- nastavit system.práci orgánu SPOD zaváděním Standardů (porady, supervize)


 


 


 


- nastavit systém odbor. spolupráce s ZŠ, P ČR, NNO, MěP, lékaři.(realizace kulatých stolů).


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Inovativnost projektu spatřujeme v:


 


 


 


1/ přijetí jednoho nového pracovníka na odd. SPOD pro výkon soc.pr.


 


 


 


2/ implementaci Standardů dle vyhlášky č. 473/2012 Sb., do praxe, jejich ověřování a hodnocení


 


 


 


3/ zapojení pracovníků SPOD do přípravy metodik, zpracovávání samotných Standardů


 


 


 


4/ realizace kulatých stolů, zapojení dalších subjektů do práce s rodinou (ZŠ, lékaři, Policie ČR, MěP, NNO) a


 


 


 


sjednocení systému spolupráce


 


 


 


5/ podpoře pracovníků orgánu SPOD externím odborníkem - supervizorem, supervize jako významnásoučást


 


 


 


profesního růstu, využití rozvojové a diagnostické metody Development centra,výstupy z tohoto zkoumání


 


 


 


poslouží jako východiska pro tvorbu individuálních vzdělávacích (rozvojových) plánů jednotlivých členů cílové


 


 


 


skupiny, který navazuje na plnění standardu číslo 6 ? Profesní rozvoj zaměstnanců, který souvisí s KA č.4


 


 


 


6/ podpoře pracovníků orgánu SPOD technickým a materiálním vybavením pro práci na pracovništi i v terénu.


 


 


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 7. 2014 - 31. 8. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou všichni pracovníci odd. SPOD Litvínov, s nově přijatým pracovníkem bude podpořeno; celkem 10 osob.; Složení cílové skupiny dle pracovní pozice:; 1 vedoucí oddělení; 7 sociálních pracovníků (z toho 1 pracovník pro NRP); 2 kurátoři pro děti a mládež; Vzdělání cílové skupiny:; 3 pracovníci s dosaženým vysokoškolským vzděláním ( 2x Bc, 1x Mgr); 4 pracovníci s dosaženým vyšším odborným vzděláním v oblasti sociální práce; 2 pracovníci s dosaženým středoškolským vzděláním v sociální oblasti s absolvovaným kurzem v rozsahu 200; hodin; 1 nový pracovník se vzděláním § 110 dle zákona o sociálních službách ( sociální pracovník) vybraný na základě; výběrového řízení; Složení cílové skupiny dle pohlaví:; 8 žen; 1 muž; 1 nově přijatý pracovník; Pracovníci oddělení SPOD se budou podílet:; - na přípravě Standardů kvality SPOD, jejich zavádění do praxe a následně hodnocení jejich efektivity a účelnosti; - na přípravě metodik zaměřených na spolupráci s dalšími subjekty (MŠ, ZŠ, lékaři, Policie ČR, MěP, atd.),; podkladů pro workshopy s jednotlivými subjekty; - účastí na školeních, kurzech, seminářích; - zacvičení nově přijatého soc.pracovníka; - účastní na realizovaných kulatých stolech s dalšími subjekty; - účastí na supervizních setkávání.

Příjemce

 • Město Litvínov
 • IČ: 00266027
 • Sídlo:
  • Ulice: náměstí Míru
  • Číslo popisné: 11
  • Městská část: Horní Litvínov
  • Město: Litvínov
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 43601
 • http://www.mulitvinov.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018