Zpět

Podpora standardizace výkonu sociálně – právní ochrany

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00075

Grantový projekt j zaměřen na zkvalitnění a standardizaci práce orgánů sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „OSPOD“), klade důraz na prevenci a včasnou pomoc ohroženým rodinám a zvýšit podporu pěstounské péče. Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, s účinností od 1. 1. 2013, zavedla povinnost OSPOD, pověřených osob vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí na základě pověření, a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, řídit se při výkonu sociálně-právní ochrany standardy kvality sociálně-právní ochrany. Se standardizací souvisí trvalý profesionální rozvoj sociálních pracovníků v oblasti sociálně-právní ochrany a využívání moderních metod sociální práce. Standardizace postupů povede k tomu, že sociální pracovníci budou efektivně a objektivně zhodnocovat potřeby dětí a jejich rodin a budou přijímat potřebná opatření k řešení jejich situace.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 2. 2014 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace

Příjemce

 • Karlovarský kraj
 • IČ: 70891168
 • Sídlo:
  • Ulice: Závodní
  • Číslo popisné: 353/88
  • Městská část: Dvory
  • Město: Karlovy Vary
  • Kraj: Krajský úřad Karlovarského kraje
  • PSČ: 36006
 • http://www.kr-karlovarsky.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018