Zpět

Podpora transformované služby DOZP Hliňany

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.02/D2.00004

Zařízení DOZP Hliňany je zařazeno do projektu Podpory transformace sociálních služeb - Integrovaný operační program, prioritní osa: 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb; Oblast intervence: 3.1 Služby v oblasti sociální integrace; podporovaná aktivita: 3.1a) investiční podpora procesu a zavádění jednotného přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb.


K 30.6.2014 byla ukončena I. ETAPA schváleného transformačního plánu:


- výstavba objektu v ulici Gorkého Trmice s určením pro 2 domácnosti, celkem pro 12 klientů DOZP Hliňany (1 domácnost s vysokou mírou podpory a 1 domácnost typu domova pro osoby se zp.).


- Rekonstrukce objektu Vrchlického 19, Teplice pro 12 klientek DOZP Hliňany (2 domácnosti typu chráněného bydlení) byla ukončena a od 1.5.2014 bylo zde zahájeno poskytování sociální služby. V objektu Teplice budou dále zřízeny 2 pracoviště sociálně terapeutické dílny.


Projekt je zaměřen na podporu nově vzniklých domácnosti na adrese Gorkého 889/14, Trmice, kde bylo ke dni 1.8.2014 zahájeno poskytování sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením pro 12 klientů transformovaného domova Hliňany.


Záměrem projektu je podpora transformace a humanizace pobytových zařízení pro osoby se zdravotním postižením v souladu s Koncepcí podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné druhy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti.


Předpokládaným dopadem je zvýšení kvality života osoby se zdravotním postižením a změna postoje z pasivního příjemce sociálních služeb k aktivní osobě, která se podílí na řešení své nepříznivé sociální situace. Jde o snižování závislosti klienta na sociální službě.


Projekt podpoři:


1. Proces adaptace klientů při poskytování sociálních služeb v nových domácnostech. V období po příchodu klientů a zaměstnanců do nových malých domácností je potřeba reagovat na aktuální vzdělávací potřeby klientů, potřebu zabezpečit proces sociálního začlenění.


2. Aktivity, které řeší období po přechodu klientů ze zařízení Hliňany do nových domácností: Personálně bude sociální služba zajištěna 9 pracovníky v sociálních službách na plný úvazek, sociální pracovnicí na úvazek 0,3 a vedoucí domácností taktéž na plný úvazek.


3. Projekt pomůže krýt zvýšené náklady již transformovaných služeb v období, kdy část klientů je již v sociálních službách komunitního typu a část v původním zařízení

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 10. 2014 - 31. 10. 2015
 • Cílová skupina: Osoby se mentálním postižením

Příjemce

 • Domov pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace
 • IČ: 75149541
 • Sídlo:
  • Ulice: Čajkovského
  • Číslo popisné: 1908/82
  • Městská část: Ústí nad Labem
  • Město: Ústí nad Labem
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 40001
 • http://www.dozp-ul.cz/ESF_projekt.html

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018