Zpět

Podpora vzdělávání sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a vedoucích pracovníků v Olomouckém a Zlínském kraji

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00026

Projekt je zaměřen na vzdělávání sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a vedoucích pracovníků v Olomouckém a Zlínském kraji. Pro realizaci našeho projektu jsme zvolili Zlínský kraj, kde se nalézásídlo naší společnost a také přilehlý kraj Olomoucký. Dalším kriteriem výběru byla absence individuálních projektů kraje zaměřených na vzdělávání v sociálních službách, aby v těchto krajích nedocházelo k neefektnímuvynaložení získaných prostředků.Tento projekt rozšiřuje vzdělávání pro pracovníky v soc. službách, které je požadováno novelou zákona č. 206/2009 Sb., která nabyla účinnosti 1. srpna 2009 a taktéž navazuje na zákon o sociálních službách 108/2006Sb., ve smyslu rozšiřování kvality služeb sociální péče. A také plně podporuje standardy kvality sociálních služeb.Projekt nabízí kurzy akreditované u MPSV jak pro pracovníky v sociálních službách, tak pro sociální pracovníky a vedoucí pracovníky sociálních služeb. V naší nabídce je celkem 21 akreditovaných kurzů. Projekt je koncipovánna základě zájmu cílové skupiny, který byl zjišťován pomocí dotazníkového šetření.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 10. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: 1. Pracovníci v sociálních službách PSS; 2. Sociálníc pracovníci (SP), Vedoucí pracovníci(VP)

Příjemce

 • M-CENTRUM, konzultační, rekvalifikační a školící středisko
 • IČ: 64529401
 • Sídlo:
  • Ulice: Vavrečkova
  • Číslo popisné: 5262
  • Městská část: Zlín
  • Město: Zlín
  • Kraj: Zlínský kraj
  • PSČ: 76001
 • http://mcentrum.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018