Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Podpora vzdělávání v příspěvkové organizaci Náš svět

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00059

V rámci realizace projektu bude podpořeno další vzdělávání pro celkem 105 pracovníků v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. O sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.


Kurzy budou realizovány přímo v zařízení, které disponuje vlastními vzdělávacími prostory. Výuku povedou odborníci z vzdělávacích institucí, které mají své kurzy akreditovány u MPSV pro pracovní pozice pracovník v soc. službách. Manažer proj. naplánuje realizaci jednotlivých kurzů v návaznosti na časové možnosti zařízení (obsazení směn apod.), dále dohodne konkrétní termíny s dodavateli vzdělávacího kurzu. Koordinátor proj. komunikuje s lektorem před realizací kurzu o potřebách pro zdárný průběh kurzu, Asistent vzdělávání zajistí komunikaci s účastníky před realizací kurzu.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 2. 9. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinu tvoří:; Pracovníci v sociálních službách 97 osob:; - domov pro osoby se zdravotním postižením v Pržně (53 osob), ; - domov pro osoby se zdravotním postižením ve Frýdku-Místku (11 osob), ; - domov se zvláštním režimem (22 osob); - chráněné bydlení (6 osob),; - sociálně terapeutickéh dílny (5 osob).; ; Sociální pracovníci: 2 osoby; - sociální pracovnice 1 (domov pro osoby se zdravotním postižením v Pržně, sociálně terapeutickéh dílny); - sociální pracovnice 2 (domov pro osoby se zdravotním postižením ve Frýdku-Místku, domov se zvláštním režimem, chráněné bydlení).; ; Vedoucí pracovníci - 6 osob ; - ředitelka organizace, ; - vedoucí úseku přímé péče, ; - vedoucí domova pro osoby se zdravotním postižením v Pržně,; - vedoucí domova pro osoby se zdravotním postižením ve Frýdku-Místku,; - vedoucí domova se zvláštním režimem a chráněného bydlení,; - vedoucí sociálně terapeutických dílen.; ; Cílová skupina se bude účastnit jednotlivých školení v rámci dalšího odborného vzdělávání, v souladu s konkretizovaným harmonogramem školicích akcí.

Příjemce

 • Náš svět, příspěvková organizace
 • IČ: 00847046
 • Sídlo:
  • Městská část: Pržno
  • Město: Pržno
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
 • http://www.centrumprzno.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018