Zpět

Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/A9.00011

Projekt si klade za cíl podpořit vzdělávání pracovníků ve specifických oblastech sociální práce, a to poskytovatelů sociálních služeb (vedoucí pracovníci, sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách), zadavatelů sociálních služeb (pracovníci odborů sociálních věcí úřadů obcí) působících na území Moravskoslezského kraje, ale i osob pečujících o sobu blízkou. Projekt nabídne specificky zaměřené klíčové aktivity, které jsou dále členěny na dílčí podaktivity. Každá klíčová aktivita je tematicky zaměřena na konkrétní cílovou skupinu a specifika její práce.Klíčové aktivity budou realizovány dodavatelský na základě výběrového řízení. Projekt je součástí celoživotního vzdělávání pracovníků v sociální oblasti. Získané znalosti a dovednosti absolventi vzdělávání zúročí přímo v praxi při práci a v jednání s klienty. Aktivity projektu přispějí rovněž k sebepoznání jejich vlastní osobnosti. Projekt v konečném důsledku přispěje ke zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v MSK.


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 4. 2014 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, osoby pečující o osobu blízkou. Konkrétně se jedná o:; • pracovníky v oblasti sociálních služeb (pracovníci v sociálních službách, zdravotnický a ošetřovatelský personál, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci),; • pracovníky, kteří působí na odborech sociálních věcí a jsou zařazeni do úřadů obcí s pověřeným obecním úřadem a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Příjemce

 • Moravskoslezský kraj
 • IČ: 70890692
 • Sídlo:
  • Ulice: 28. října
  • Číslo popisné: 2771/117
  • Městská část: Moravská Ostrava
  • Město: Ostrava
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 70200
 • http://www.kr-moravskoslezsky.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018