Zpět

Podpora vzdělávání zaměstnanců v GZ Digital Media, a.s.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/92.00358

Projekt Podpora vzdělávání zaměstnanců v GZ Digital Media a.s. probíhal od června 2013 do listopadu 2014. V rámci KA č.1 bylo vyškoleno 17 interních lektorů, kteří z větší části realizovali školení KA 2,3 a 4. Zároveň byl vytvořen školící materiál, který je využitelný i pro další školení v rámci podniku.


KA 2 - Specifické školení o technologiích a produktech se zaměřovalo na další vzdělávání stávajících zaměstnanců v oblasti technologií a produktů společnosti vzhledem k potřebě odpovídajících znalostí spojených s inovacemi a dílčími změnami technologií a z nich vyplývajících změn kvality a funkčnosti výstupních produktů. Tyto znalosti jsou zejména nezbytné k zajištění  produkce firmy relevantních a aktuálních služeb, které jsou poskytované širokému spektru tuzemských i zahraničních zákazníků. Převažující část (7 školení) byla realizovaná interními lektory vyškolenými v KA 01. Interní lektoři byli voleni z toho důvodu, že specifičnost produkce nedovoluje nalézt mimo podnik erudované lektory. 3 školení byly realizovány externími lektory, jednalo se o experty na příslušné specifické oblasti, které nejsou v rámci firmy běžně zajišťovány. V rámci této klíčové aktivity byl zároveň vytvořen školící materiál, který je využitelný i pro další vzdělávání v podniku.


KA 3 - Zvyšování kvality při výrobě specifických produktů firmy - byla zaměřená na vzdělávání zaměstnanců zařazených na výrobních linkách společnosti. Jednalo se jak o stávající zaměstnance, kteří pracují ve firmě kratší dobu a zejména o nové zaměstnance. Specifičnost vzdělávání spočívala ve skutečnosti, že se jednalo o školení vztahující se k jedinečnosti výroby společnosti, která je unikátním výrobcem optických nosičů /CD a DVD/ ve střední a východní Evropě. Je současně i jedním u mála výrobců v Evropě, který produkuje i klasické vinylové desky. Školení byla realizována interními i externími školiteli, celkem 10 různých kurzů – 8 interních a 2 externí. Pro zajištění školicích aktivit byla vybavena specifická školicí pracoviště pro praktickou výuku – v úseku Elektroakustiky, DTP a TPV.


KA 4 - Obecné vzdělávání zaměstnanců GZ Media a.s. - zahrnulo vzdělávání  nezbytné pro řádný pracovní výkon určitých skupin zaměstnanců. Jednalo se o 2 interní školení - nové předpisy v ekonomice a školení logistiky. Dalších 6 školení v rámci aktivity bylo zajištěno externími školiteli.Všechny 4 klíčové aktivity jsou do budoucna udržitelné a jsou důležitým prvkem konkurenceschopnosti zaměstnanců společnosti.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 6. 2013 - 30. 11. 2014
 • Cílová skupina: Zaměstnanci společnosti, u který je potřeba průběžné zvyšování kvalifikace.

Příjemce

 • GZ Digital Media, a.s.
 • IČ: 27380068
 • Sídlo:
  • Ulice: Tovární
  • Číslo popisné: 340
  • Městská část: Loděnice u Berouna
  • Město: Loděnice
  • Kraj: Středočeský kraj
  • PSČ: 26712
 • http://www.gzmedia.com/cs-CZ/Homepage.aspx

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Adaptabilita
 • Investiční priorita: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
 • Výzva: EDUCA III

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018