Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Podpora změny způsobu poskytování služby osobám s duševním onemocněním

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/D5.00011

 


Domov Slunovrat poskytuje pobytovou sociální službu dle zák. č. 108/2006 Sb. - domov se zvláštním režimem - osobám s chronickým duševním onemocněním. Ve službě přibývají různé typy duševních poruch a onemocnění, které kladou na personál vysoké nároky na jejich odbornost, erudici a schopnost adekvátně reagovat na obtížné a stresové situace. Organizace si je vědoma této potřeby neustálého zvyšování kvality a profesionality personálu tak, aby byla schopna správně reagovat na individuální potřeby klientů. Proto projekt bude realizovat zvyšování odbornosti stávajícího personálu prostřednictvím absolvovaných vzdělávacích programů a odborných stáží. Pro kvalitní poskytování této služby je důležité posílit multidisciplinární tým o nového klíčového odborníka - psychoterapeuta, který by odborně vedl pracovníky v případové sociální práci, tento tým edukoval a garantoval zavádění nových forem a způsobů práce s klienty včetně inovace vnitřních pravidel organizace.


 


 


 


Cílovou skupinou projektu jsou pracovníci žadatele poskytující službu (33 osob). Plánované aktivity budou realizovat členové realizačního týmu (projektový manažer, finanční manažer, psychoterapeut), odborní externí lektoři poskytující vzdělávání a další odborníci z organizace poskytující stáže.


 


 


 

Kdy, kde, pro koho

  • Termín realizace: 1. 11. 2014 - 31. 10. 2015
  • Cílová skupina: Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální; integraci cílovým skupinám

Příjemce

  • Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace
  • IČ: 70631841
  • Sídlo:
    • Ulice: Na Mlýnici 5
    • Město: Ostrava-Přívoz 70200
  • http://www.domovslunovrat.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018