Zpět

Podporované zaměstnávání - metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením III

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/96.00141

Projekt je zaměřen na osoby se zdravotním postižením s cílem posílení jejich pracovní integrace prostřednictvím metody podporované zaměstnávání. K 31. 12. 2011 bylo v evidenci ÚP 63,1 tis. uchazečů o zaměstnání – osob se zdravotním postižením (OZP). Na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání se OZP podílely 12,4 %. Mezi zaměstnanými OZP jsou poměrně silné obavy z nezaměstnanosti. Uvedené údaje opravňují použití individuálně cílené metody podporované zaměstnávání u OZP, která může podstatně přispět ke zlepšení jejich života.


K překonání bariér v zařazení nebo znovuzařazení do společnosti potřebují osoby se zdravotním postižením specifický, individuální, dle jejich objednávky cílený přístup, v jehož rámci dojde k získání či obnovení kompetencí k zvládnutí běžných nároků integrovaného pracovního života. Klíčové aktivity projektu umožní účastníkům posílit své sebevědomí, soustředit se na svůj osobní rozvoj, získat nové znalosti a především praktické dovednosti a seznámit se s novými lidmi.


V rámci projektu bude metoda podporované zaměstnávání u některých účastníků, kde to bude vhodné, rozšířena o speciální systemické poradenství. Podstatou systemického poradenství je práce s významy a jejich přerámcování, což umožňuje klientovi vystoupit ze zaběhnutých stereotypů v myšlení a dosáhnout žádoucí změny v chování.


Použití doprovodných a podpůrných opatření umožní uskutečnění třídenního intenzivního výcviku sociálních dovedností pro dvanáct účastníků projektu. Výcviku se mohou zúčastnit i těžce postižené osoby a v případě potřeby mohou mít i doprovod rodinného příslušníka či jiné osoby, např. osobního asistenta. Zkušenost pobytu mimo bydliště, pobyt se skupinou osob s podobnými problémy mohou být pro osoby se zdravotním postižením, které jsou často sociálně exkludované, velmi přínosné.


Místy realizace projektu budou centrála v Písku a pobočky v Jindřichově Hradci a Vimperku. Projekt bude realizován 24 měsíců. 


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 15. 4. 2013 - 14. 4. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu jsou osoby se zdravotním postižením (dále OZP).

Příjemce

 • MESADA, občanské sdružení
 • IČ: 26587955
 • Sídlo:
  • Ulice: nábřeží 1. máje
  • Číslo popisné: 2259
  • Městská část: Písek
  • Město: Písek
  • Kraj: Jihočeský kraj
  • PSČ: 39701
 • http://www.mesada.eu

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018