Zpět

Podporované zaměstnávání na Svitavsku a Orlickoústecku

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/96.00096

 


Základní ideou celého projektu je aktivní zapojení cílové skupiny na Svitavsku a Orlickoústecku s cílem získat pracovní uplatnění. Aktivity projektu jsou určeny pro lidi, kteří jsou významně znevýhodněni v přístupu na otevřený trh práce. Hlavní cílovou skupinou projektu jsou osoby se zdravotním postižením, zejména lidé s mentálním postižením žijící v ústavním i běžném prostředí.


 


Aktivity projektu jsou sestaveny tak, aby v maximální možné míře přispěly k pracovnímu uplatnění cílové skupiny. Jsou rozděleny na ucelený soubor, který zahrnuje: Nábor a výběr účastníků do projektu, Individuální poradenství, Job klub, Vyhledávání a zprostředkování zaměstnání a Pracovní asistenci. Aktivity jsou dále doplněny o Řízení a administraci projektu a Publicitu.


 


Aktivity Individuální poradenství a Job klub jsou zaměřeny na předávání dovedností potřebných k hledání, získání a udržení práce a zvýšení samostatnosti účastníků projektu. Na ně navazuje aktivita Vyhledávání a zprostředkování zaměstnání, jejímž cílem je vytipovat a získat vhodné pracovní místo. Doplňující aktivitou tohoto souboru je Pracovní asistence, jejímž cílem je poskytnout podporu přímo na pracovišti za účelem udržení zaměstnání. Výsledným efektem souboru aktivit bude získání a udržení pracovního místa na otevřeném trhu práce a zvýšení samostatnosti a dovedností souvisejících s pracovním uplatněním. Aktivity budou realizovány v souladu s metodikou podporovaného zaměstnávání - Souhrnná metodika podporovaného zaměstnávání ISBN: 80-903598-0-9.


 


Účastníci projektu mohou být zapojeni do všech projektových aktivit.


 


Za účelem realizace projektových aktivit vzniknou v obou regionech pracoviště - agentury pro podporované zaměstnávání. Pracoviště bude provozovat žadatel - obecně prospěšná společnost Rytmus Chrudim, která má s poskytováním podporovaného zaměstnávání dlouholeté zkušenosti.


 


 


 

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 10. 4. 2013 - 9. 4. 2015
 • Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením

Příjemce

 • Rytmus Chrudim, o.p.s.
 • IČ: 27516733
 • Sídlo:
  • Ulice: Heydukova
  • Číslo popisné: 392
  • Městská část: Chrudim
  • Město: Chrudim
  • Kraj: Pardubický kraj
  • PSČ: 53701
 • http://www.rytmuschrudim.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018