Zpět

Podporujeme další vzdělávání pracovníků Renarkon, o.p.s.

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00098

Projekt je zaměřen na rozvoj odborné kvalifikace pracovníků společnosti Renarkon poskytujících sociální služby v souladu s ustanoveními zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a reaguje na aktuální potřeby rozvoje odborných znalostí jednotlivých zaměstnanců a moderní trendy v oblasti sociální práce se zaměřením na osoby, které se ocitly v obtížné životní situaci v souvislosti s užíváním nealkoholových drog nebo jsou touto situací ohroženy.


 


Cílovou skupinou projektu jsou soc. pracovníci a pracovníci v sociálních službách zaměstnaní v organizaci Renarkon, o.p.s. s místem výkonu práce v Moravskoslezském kraji.


 


K dosažení uvedeného cíle bude v projektu realizováno celkem 21 různých vzdělávacích kurzů akreditovaných MPSV pro další vzdělávání soc. pracovníků a pracovníků v soc. službách dle §111 odst. 2 písm. b) zákona č. 108/2006 Sb. Kurzy budou realizovány dodavatelskou formou - zaměstnanci Renarkonu budou vzděláváni v akreditovaných vzdělávacích programech poskytovaných jinými subjekty. Jednotlivé kurzy budou realizovány:


 


a) skupinově v prostorách žadatele i


b) individuálně v rámci veřejných kurzů pořádaných vzdělávacími agenturami v rámci ČR.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2013 - 30. 6. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinu projektu představuje 24 kmenových pracovníků společnosti Renarkon, o.p.s., kteří jsou přímými poskytovateli sociálních služeb klientům v rámci kontaktních center, terapeutické komunity a terénních programů v MS kraji.

Příjemce

 • Renarkon, o.p.s.
 • IČ: 25380443
 • Sídlo:
  • Ulice: Mariánskohorská
  • Městská část: Přívoz
  • Město: Ostrava
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 70200
 • http://www.renarkon.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018