Zpět

Podpůrná centra pokračují

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/91.00130

V rámci projektu dojde k naplnění dílčích cílů:


1) Poskytování individuálního poradenství a specifické pomoci osobám z CS prostřednictvím individuálních setkání a pohovorů v pravidelných intervalech s cílem hledání vhodného PM.


2) Znovuotevření Podpůrných center v Žatci a Lounech pro OZP, budou zajištěny 3 PC s připojením na internet k vyhledávání zaměstnání.


3) Neprofesní vzdělávání v Aktivačně - motivačním modulu.


4) Zajištění exkurzí do firem v okrese Louny.


5) Psychologické služby a poradenství.


6) Profesní vzdělávání - 4 typy rekvalifikačních kurzů.


7) Tvorba 8 nových pracovních míst a umístění s příspěvkem na úhradu mzdových nákladů zaměstnavateli.


8) 26 osob umístit na volná pracovní místa s  příspěvkem na úhradu mzdových nákladů zaměstnavateli na dobu 5 měsíců.


9) Zprostředkování minimálně 7 osobám vhodné pracovní místo bez příspěvku pro zaměstnavatele.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 31. 5. 2013 - 30. 5. 2015
 • Cílová skupina: Cílová skupina: 80 osob se zdravotním postižením;  ; Upřednostněni budou zájemci z CS:; - jsou v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 5 měsíců; - mají nízkou nebo zastaralou kvalifikaci; - nezvládají základy práce s PC a Internetem; - jsou obyvateli venkova se špatnou dopravní obslužností ; - pečují o osobu blízkou nebo dítě do 15 let věku

Příjemce

 • Vzdělávací centrum Podkrušnohoří
 • IČ: 26548691
 • Sídlo:
  • Ulice: Masarykova
  • Číslo popisné: 745
  • Městská část: Žatec
  • Město: Žatec
  • Kraj: Ústecký kraj
  • PSČ: 43801
 • http://www.vcp-zatec.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018