Zpět

Pojďte s námi růst

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.00238

Trh vývoje a implementace IS se vyznačuje tím, že prakticky ze dne na den se mění požadavky na odborné znalosti pracovníků v IT. Je proto kladen velký důraz na pružné uchovávání a distribuci odborných znalostí zaměstnanců. Jinak by společnost nemohla v budoucnu konkurovat ostatním IT společnostem, které věnují práci se znalostním kapitálem velkou pozornost.


Abychom mohli obstát v rámci této konkurence, rozhodli jsme se podniknout tyto kroky:


Společnost se rozhodla na základě návrhů manažerů a  rozvojových schůzek zaměstnanců,  rozšířit nabídku vzdělávání o interní odborné kursy. Budou zpracovány osnovy školení  a tato nabídka bude veřejně k dispozici jak manažerům, tak i zaměstnancům v rámci nabídky portfolia interních školení, která bude zveřejněna na intranetu zaměstnavatele.


 


Při nástupu zaměstnance a v rámci ročních rozvojových schůzek  probíhá  tvorba kariérního plánu zaměstnance. V rámci nástupu na novou pracovní pozici, případně změny pracovní pozice či rozšíření stávající pracovní náplně dochází také ke změně požadavků na odborné znalosti. V rámci tohoto projektu chceme tyto zaměstnance lépe připravit na vykonávání této pracovní pozice, a to formou odborných školení.


 


Díky realizaci klíčových aktivit projektu dojde nejen k jednorázovému získání znalostí, ale i k jejich udržení ve společnosti (interní lektoři), což umožní společnosti lépe reagovat na změnu požadavků na odborné znalosti zaměstnanců a zaměstnancům umožní zvýšit jejich konkurenceschopnost na trhu práce.


Jedním z klíčových cílů projektu bude i problematika rovných příležitostí žen a mužů - výstupem bude realizace klíčových aktivit jako je školení managementu v této oblasti, zapracování této problematiky do směrnic společnosti, workshop pro studenty SŠ - Ženy v IT

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 5. 2013 - 30. 4. 2015
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou zaměstnanci společnosti. Realizace klíčových aktivit projektu pro cílovou skupinu zaměstnanci umožní zvýšit jejich konkurenceschopnost jak interně v rámci společnosti, tak i celkově na trhu IT a přispěje také k vyšší konkurenceschopnosti společnosti jako celku na trhu IT.; ; Vytvořením funkčního systému vzdělávání bude probíhat proces rozvoje každému zaměstnance systematicky s vazbou jak na cíle společnosti, tak i na osobní cíle zaměstnance a nebude probíhat nahodile. ; ; K tomu dopomůže jednak tým interních lektorů, kteří budou předávat své praktické znalosti a zkušenosti svým kolegům, tak možnost vzdělávat pracovníky při začátku jejich kariéry či změnám v pracovním zařazení. ; ; V neposlední řadě aktivity projektu v oblasti rovných příležitostí umožní pracovat se skupinou žen či mužů na MD a RD či různými věkovými skupinami zaměstnanců i v době jejich nepřítomnosti nebo v důchodovém věku a jejich znalosti zůstanou uchovány v rámci společnosti.; ; Výstupy projektu: 50 podpořených osob, 190 úspěšných absolventů kurzů, 1 podpořená organizace, 2 inovované produkty

Příjemce

 • KVADOS, a.s.
 • IČ: 25826654
 • Sídlo:
  • Ulice: Pivovarská
  • Číslo popisné: 4/10
  • Městská část: Moravská Ostrava
  • Město: Ostrava
  • Kraj: Moravskoslezský kraj
  • PSČ: 70200
 • http://www.kvados.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018