Zpět

Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Český Krumlov

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/97.00006

Obsahem projektu je zpracování komunitního plánu sociálních služeb (KPSS) pro území obce s rozšířenou působností (ORP) Český Krumlov s předpokladem časového horizontu jeho platnosti od roku 2015. Nový plán naváže na nyní platný KPSS vytvořený pro celé území ORP Český Krumlov s platností pro roky 2012 - 2014. Účelem předkládaného projektu je zachovat kontinuitu započatého procesu komunitního plánování na Českokrumlovsku a dále ji rozvíjet.V rámci projektu budou aktualizovány analytické poznatky na území ORP v oblasti sociálních služeb, tedy aktuální situace u zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb, bude proveden průzkum potřeb a požadavků stávajících a potenciálních uživatelů těchto služeb. Dojde také k revizi SWOT analýz a vize směřování sociálních služeb v regionu. Zároveň bude monitorována a vyhodnocena úspěšnost implementace strategické části platného KPSS a provedena její aktualizace. Na základě nových poznatků a zkušeností budou stanoveny nové priority, opatření a aktivity a bude aktualizován katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb. Vytvořený KPSS tak pomůže vytvořit podmínky pro efektivní rozvoj a udržitelnost sociálních služeb na území ORP Český Krumlov. Významným inovativním prvkem projektu je vytvoření interaktivního elektronického katalogu sociálních služeb. Jeho smyslem je usnadnit (potenciálním) uživatelům soc. služeb získání aktuálních a komplexních informací o nabízených službách, které jsou pro ně vhodné.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 9. 2013 - 31. 12. 2014
 • Cílová skupina: Cílovými skupinami projektu jsou poskytovatelé, zadavatelé a uživatelé sociálních a doprovodných služeb.

Příjemce

 • Jihočeská rozvojová o.p.s.
 • IČ: 26077540
 • Sídlo:
  • Ulice: Riegrova
  • Číslo popisné: 1756/51
  • Městská část: České Budějovice 3
  • Město: České Budějovice
  • Kraj: Jihočeský kraj
  • PSČ: 37001
 • http://www.jr-spolecnost.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018