Zpět

Pokročilé simulace v MECAS ESI

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/92.00038

Společnost MECAS ESI s.r.o. se zabývá řešením komplexních inženýrských projektů a prodejem pokročilého softwaru včetně služeb s tím spojených a je uznávaným světovým průkopníkem v oblasti tvorby numerické simulace prototypů a výrobních procesů. Důraz klade na reálné modelování fyzikálních vlastností materiálů.


Obsahem naplánovaných kurzů v projektu „Pokročilé simulace v MECAS ESI“ je zvýšení znalostí z vysoce sofistikovaných oborů, které jsou pro vytváření simulací nezbytné. Aby byly provedené simulace použitelné v podmínkách zákazníků, algoritmizují se všechny numerické modely do jedinečných softwarů vlastněných skupinou ESI, do které MECAS ESI patří. Předmětem školení je vždy aplikace znalostí z oblasti vědy, techniky i softwarové algoritmizace vztažené ke konkrétní oblasti numerické simulace.


Plánování jednotlivých kurzů se účastnili klíčoví pracovníci podniku, zejména vedoucí pracovních týmů, kteří zjišťovali potřeby a ambice svých podřízených (cílové skupiny). Ze zkušenosti s realizací minulých kurzů byl v podniku nastaven nový přístup k plánování vzdělávacích aktivit. Jednotlivé pracovní týmy identifikovaly oblasti, které jsou klíčové pro jejich další rozvoj. Z těchto oblastí vznikly soubory kurzů, kterých se budou účastnit vybraní zaměstnanci. Doposud bylo zvyšování odbornosti vnímáno z pohledu individuálního kariérového růstu. Nyní bude kladen větší důraz na předávání znalostí kolegům a zvyšování kvalifikace celých týmů odborníků.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 6. 2013 - 30. 11. 2014
 • Cílová skupina: Projekt je určen pro 45 zaměstnanců společnosti MECAS ESI, kteří si potřebují rozšířit své znalosti v oblasti numerických simulací. Pracovní náplní těchto zaměstnanců je provádění simulací v oblasti nárazových zkoušek, aerodynamiky, tepelného řízení, výroby kompozitů, napětí v cyklickém zatěžování, svařování, elektromagnetismu či slévárenství.

Příjemce

 • MECAS ESI s.r.o.
 • IČ: 61778966
 • Sídlo:
  • Ulice: Brojova
  • Číslo popisné: 2113/16
  • Městská část: Plzeň
  • Město: Plzeň
  • Kraj: Plzeňský kraj
  • PSČ: 32600
 • http://www.mecasesi.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Adaptabilita
 • Investiční priorita: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
 • Výzva: EDUCA III

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018