Zpět

Pokročilé specifické vzdělávání pracovníků výroby turbín

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/B3.00211

 Hlavním cílem je podpora konkurenceschopnosti firmy prostřednictvím zvýšení kvalifikační úrovně, specifických dovedností a znalostí zaměstnanců žadatele.


Specifické cíle:


-dosáhnout a udržet konkurenceschopné ceny výrobků bez negativního vlivu na kvalitu výrobků


-prohloubit znalosti a dovednosti zaměstnanců specializovaných profesí pomocí specifického vzdělávání


-podpora osobního rozvoje zaměstnanců žadatele


-stabilizovat v pracovním poměru dlouholeté kmenové pracovníky i nové talentované pracovníky


-vytvořit specifický podnikový vzdělávací program pro zaměstnance


Cílů projektu dosáhneme realizací specifického vzdělávacího programu zaměřeného na vyškolení zaměstnanců žadatele.

Kdy, kde, pro koho

 • Termín realizace: 1. 1. 2014 - 30. 4. 2015
 • Cílová skupina: Zaměstnanci PBS ENERGO, a.s. (vedení divize, projektant, konstruktér, zkušební technik, kontrolor, obchodník, referent zásobování, vedoucí výroby)

Příjemce

 • PBS ENERGO, a.s.
 • IČ: 27678741
 • Sídlo:
  • Ulice: Vlkovská
  • Číslo popisné: 279
  • Městská část: Velká Bíteš
  • Město: Velká Bíteš
  • Kraj: Kraj Vysočina
  • PSČ: 59501
 • http://www.pbsvb.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost

 • Prioritní osa 1 - Adaptabilita
 • Investiční priorita: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
 • Výzva: EDUCA IV

Více informací o projektu


 
16. 10. 2018