Zpět

Pokročilý kurz diagnostiky next-gen vysokozdvižných vozíků

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.00/71.00002 . P.Z

Cílem vzdělávací aktivity je zvýšit zejména teoretické znalosti mechaniků, kteří představují nejpočetnější část zaměstnanců společnosti v oblasti specifických vysokozdvižných vozíků patřících mezi nejmodernější stroje ve své třídě. Zaměstnanci již mají v této oblasti rozvinuty základní kompetence, ovšem bez toho, aby se nadále rozvíjeli a seznamovali se s novinkami v oblasti zejména tzv. „Next Gen electric trucks“, je velmi problematické nadále udržovat efektivitu jejich práce na vysoké úrovni.Zaměstnanci potřebují tyto kompetence k tomu, aby byli schopni u těchto vozíků s využitím nejmodernějších technologií diagnostikovat příčinu poruchy a navrhnout a realizovat takové řešení, jehož realizace bude co nejefektivnější a nejméně nákladová, tímto způsobem je možné získat konkurenční výhodu a nadále rozvíjet potenciál naší společnosti, stejně tak jako cenu těchto zaměstnanců na trhu práce.


V rámci této vzdělávací aktivity se zaměstnanci blíže seznámí s teoretickými základy fungování vysokozdvižných vozíků Hyster Fortens a s takzvanými „Next Gen electric trucks“, které tvoří jeden z moderních obchodních artiklů společnosti Phoenix-Zeppelin, která k těmto vozíkům pro své zákazníky též poskytuje kompletní opravárenský servis. Vzhledem k tomu, že neustále roste technická sofistikovanost servisovaných vozidel, je pro udržení konkurenceschopnosti našich mechaniků klíčové udržovat jejich znalosti na vysoké úrovni tak, aby byli schopni zadané úkoly plnit co nejrychleji, nejefektivněji a s co nejnižšími náklady a přispívali tak k dobrým hospodářským výsledkům společnosti. Vzhledem k míře specializace zadání není možné toto vzdělání realizovat v rámci akreditovaného kurzu, které jsou zaměřeny pouze na základy servisu vysokozdvižných vozíků, které jsou v dnešní době pro naše mechaniky nedostatečnými k efektivnímu provádění jejich práce. Společnost Phoenix-Zeppelin potřebuje své zaměstnance vzdělávat na pokročilejší úrovni, avšak se zachováním faktu, že se stále jedná o vzdělání obecné, jelikož diskutované vozíky jsou nasazovány v širokém spektru různých podniků.

Kdy, kde, pro koho

  • Termín realizace: 19. 9. 2011 - 30. 11. 2012
  • Cílová skupina: Zaměstnanci společnosti Phoenix-Zeppelin spol. s r.o. aktivně přicházející do styku s moderními vysokozdvižnými vozíky.

Příjemce

  • Phoenix-Zeppelin spol. s r.o.
  • IČ: 18627226
  • Sídlo:
    • Ulice: Lipová 72
    • Město: Modletice 25170
  • http://www.p-z.cz

Financování (v Kč)

Operační program Zaměstnanost


Více informací o projektu


 
16. 10. 2018